Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Pályázati felhívás Köztársasági ösztöndíjra a 2012/2013. tanévre

2012. május 25., 17:39
A 2012/2013. tanévre vonatkozóan ismét lehetőségük van a hallgatóknak Köztársasági ösztöndíjra pályázni.

Pályázati felhívás

köztársasági ösztöndíjra

a 2012/2013. tanévre

 

A pályázat beadásának határideje:                                    2012. június 29. (péntek) 12 óra

A pályázat benyújtásának helye:                                       a kar/intézet dékáni/intézeti hivatala.

Köztársasági ösztöndíjra pályázhatnak:   a Miskolci Egyetem azon hallgatói, akik

 • teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben illetve egységes osztatlan képzésben vesznek részt (fontos változás, hogy az alapképzésüket júniusban befejező, mesterképzésben tanulmányaikat szeptemberben folytatni kívánó – fokozatváltó – hallgatók is pályázhatnak);
 • a jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek;
 • és legalább 55 kreditpontot megszereztek.

Köztársasági ösztöndíjban tanulmányi és szakmai eredményeik magas színvonalának megtartása céljából azon hallgatók részesülhetnek, akik a 2011/2012-es tanév megfelelő oktatási időszakában

 • kiemelkedő tanulmányi eredményt értek el;
 • szakmai területükön kimagasló munkát végeztek;
 • példamutató közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységet folytattak.

A pályázatnak tartalmazni kell:

1.  A mellékletekkel ellátott pályázati szöveget, amely a tanulmányok eredményeit, a nyelvvizsgákat, a szakmai tevékenységet, a közéleti, sport és egyéb tevékenységek leírását tartalmazza, az oktatásért felelős miniszternek címezve – egy eredeti és egy másolati – összesen két példányban a kar/intézet Dékáni/Intézeti Hivatalába kell benyújtani, a fenti határidőig.

2.  A pályázat mellékletei:

 • 1. számú melléklet: Pályázati Adatlap – Köztársasági Ösztöndíj 2012/2013. tanév – kitöltve és a kari Tanulmányi Csoport által igazolva, lepecsételve.
 •  2. számú melléklet: a szakmai, közösségi, sport, kulturális és egyéb tevékenységek igazolásának felsorolását tartalmazza. Az 1. és 2. számú melléklet letölthető az Egyetem honlapjáról.
 • a leckekönyv megfelelő oldalairól készült fénymásolatok a kari Tanulmányi Csoport által hitelesítve;
 • idegen nyelv ismeret hivatalos igazolása;
 • szakmai és tudományos tevékenységek rövid ismertetése a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • szakmai és tudományos publikációk rövid ismertetése a szerző, a cím, a megjelenés idejének és helyének megjelölésével;
 • egyéb kiemelkedő kulturális, sport, közéleti, társadalmi tevékenység leírása a referenciát adó személy véleményével és aláírásával;
 • a sorszámmal ellátott mellékleteket a 2. számú mellékletben sorszám szerint kell feltüntetni.

A határidőn túl beérkezett vagy hiányos pályázatok elbírálására nincs lehetőség!

A pályázatokat a kari/intézeti Tanulmányi Bizottság rangsorolja. A rangsorolást követően a hallgatóknak lehetősége nyílik a felterjesztésre javasoltak sorrendjét 2012. július 3-án a kar/intézet hirdetőtábláján vagy honlapján megtekinteni.

Jogorvoslati kérelem 2012. július 11-én 12 óráig írásos formában a kar/intézet dékáni/intézeti hivatalába nyújtható be.

A pályázással kapcsolatos további részleteket az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 24. §-a és a Miskolci Egyetem SzMSz III. kötet Hallgatói Követelményrendszer 76. §-a tartalmazza.

 

Prof. Dr. Patkó Gyula

rektor