Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Dékáni köszöntő

Kedves Látogatónk!

 
A napjainkban tapasztalható változások a hazai felsőoktatást, ezen belül a közgazdász képzést is komoly kihívások elé állítják. Folyamatosan nőnek a munkaerő-piaci igények; legalább egy világnyelvet a szakma gyakorlásához szükséges színvonalon beszélő, az elméleti ismereteken túl gyakorlati felkészültséggel rendelkező közgazdászokat keresnek.
 
A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán folyó négylépcsős képzés, a 4 féléves felsőoktatási szakképzés, a 6-7 féléves alap, a négy féléves mesterképzés, valamint a 6 féléves doktori képzés ezeknek az elvárásoknak tesz eleget!
 
A karunkra jelentkezők a felsőoktatási szakképzésben öt; az alap képzésben hat, (Gazdálkodás és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás, Emberi Erőforrás) szakon; a mesterképzésen nyolc, ezen belül az MBA-n magyar és angol nyelven; valamint a doktori iskolában kezdhetik meg tanulmányaikat. Azaz, a hazai közgazdasági felsőoktatásban egyike vagyunk azon Karoknak, amelyek a legszélesebb kínálatot nyújtják az üzleti jellegű képzési területen.
 
Karunk az elmúlt években bevezette és működteti a hallgatói szolgáltatási modellt, mely integrálja a tehetséggondozást, a kompetencia– mérést és fejlesztést, a gyakorlatorientált megoldásokat és a felzárkóztatást.
 
Képzésünk gyakorlati háttere erős. Hallgatóink nem csak a szemináriumokon ismerkedhetnek meg a jövőbeni feladataikkal, hanem kapcsolatba kerülnek vállalkozásokkal, vállalatokkal és intézményekkel, ahol valós üzleti környezetben sajátíthatják el a szakma gyakorlati fogásait. Egyedi megoldások kialakítására törekszünk: például Könyvvizsgálói taniroda, Utazási taniroda, SAP labor, Térinformatikai labor. Stratégiai partnerünkkel a Bosch Energy and Body Systems Kft-vel közösen indítjuk a Logisztikai menedzsment képzésen belül a Lean menedzsment specializációt duális jelleggel.
 
A diploma megszerzésének komoly nyelvi követelményei vannak: alap végzettséghez egy szakmai középfokú C típusú nyelvvizsgára van szükség négy szakunkon, két szakunkon pedig két szakmai középfokú C típusú nyelvvizsgára, míg a mester szint eléréshez angol nyelvből általános közép C, vagy más nyelvből egy középfokú szakmai nyelvvizsga szükséges. Tapasztalataink szerint hallgatóinknak azonban ez nem okoz gondot. Ma már belátják, hogy nyelvtudás nélkül aligha lehetnek sikeresek az üzleti életben. A nyelvtudás elmélyítésére kiváló lehetőséget kínálhatnak a külföldi tanulmányok is.
 
Karunkon jelentős a hallgatók mobilitása. Számos külföldi partnerintézménnyel, egyetemmel állunk szoros kapcsolatban. Hallgatóinkat arra ösztönözzük, hogy tanulmányaik során vegyenek részt rövidebb vagy hosszabb részképzésben, továbbá külföldi nyári szakmai gyakorlaton. Ez az elmúlt tanévben a Karon közel negyven hallgatót jelentett, akik a szakmai ismeret gyarapodáson túl, külföldi intézményben fejleszthette szakmai nyelvi készségét és nem utolsó sorban megismerhette egy új ország kultúráját.
 
Örömmel tölt el, hogy végzettjeink minden nehézség nélkül el tudnak helyezkedni, ami ismerve a hazai munkaerőpiacot nem kis dolog. A szakmai ismereteken túl előnyt jelent a Miskolcon végzettek (hagyományosan) erős összetartozása. Az itt eltöltött évekhez hozzátartozik a pezsgő és színes diákélet, amelynek része a hagyományok ápolása. Ez olyan többletet jelent, amelynek hatására végzettjeink nem csak kellemesen emlékeznek az Alma Materben töltött esztendőkre, hanem segítik is egymást az életben. Számos vállalati vezetőtől, humán menedzsertől hallottam már, hogy a munkaerő kiválasztás során előnybe részesíti a miskolci közgazdász gyűrűt viselő pályázót, mert biztos lehet abban, hogy felkészült és szorgalmas munkatársra számíthat személyében.
 
Befejezésként a Kar hagyományoknak megfelelő köszöntése: Pénzt a Gazdásznak!
 
 
Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann
egyetemi tanár, dékán