Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Gazdaságtudományi Kar minőségbiztosítási tesztrendszere
 

A Kar modellt dolgozott ki a közvetlen partner elégedettségmérés struktúrájára, amely méri mind az intézmény jelenlegi/végzett hallgatóinak az elégedettségét, mind pedig a végzett hallgatókat foglalkoztató partner cégek elégedettségét. Ezt a modellt szemlélteti a következő ábra.

A Gazdaságtudományi Kar által alkalmazott minőségbiztosítási tesztrendszer ezen modell elemeinek vizsgálatára irányul. A leghangsúlyosabb rész a belső vevők elégedettsége. Ezt a területet jelenleg négy önálló, a teljes tanulmányi időszak különböző időpontjában zajló hallgatói teszttel, és egy, a már végzett hallgatókat foglalkoztató partnercégek elégedettségét mérő teszttel értékeljük. Ezek a felmérések a következők.

 • Egyrészt minden szemeszterben kiválasztásra kerül néhány, előző félévben oktatott tárgy, amellyel kapcsolatos elégedettség mérése kurzusértékelés formájában történik. A tantárgyak kiválasztását az Oktatás hallgatói véleményezésének rendje szabályzat (ME SzMSz I. 3.5) rögzíti. A kurzusok hallgatói minősítése visszacsatolásra kerül a tantárgy oktatója, és az érintett intézet igazgatója felé. Gyenge minősítések esetén a tárgyjegyzők és az intézetigazgatók kötelesek megvizsgálni a gyenge minősítések okát és javító intézkedéseket végrehajtani a fejlődés érdekében.
 • Másrészt a végzés előtt álló hallgatók egy úgynevezett végzős teszt keretében szakértékelést és szervezeti értékelést adnak a mögöttük álló tanulmányi időszak tapasztalatai alapján. A kérdőív eredményei a minőségbiztosításért felelős dékán-helyettesnek kerülnek visszacsatolásra, aki az eredményeket a Kari Tanács előtt bemutatja. A Kari Tanács megvitatja az eredményeket, majd konklúziók levonásával a megfelelő intézkedéseket megteszi a javulás reményében.
 • Harmadrész pedig diplomás pályakövető rendszer részeként a már végzett hallgatók alkothatnak véleményt arról, hogy a munkaerőpiacról visszatekintve hogyan ítélik meg az itt szerzett tudást és tapasztalatot, valamint milyennek értékelik az igénybevett szolgáltatásokat. A végzett hallgatói teszt eredményei a minőségbiztosításért felelős dékán-helyettes által kerülnek a Kari Tanács elé.
 • Negyedrészt az újonnan felvett hallgatók véleményét kérdezzük meg az intézménybe kerülésük utáni első tapasztalatokról, és a gólyatábori élményekről. A teszt eredményeit a minőségbiztosításért felelős dékán-helyettes, a kar dékánja és a kari Hallgatói Önkormányzat vizsgálja meg. A Hallgatói Önkormányzat és a kar vezetése a minősítések figyelembevételével tervezi meg a következő évi Gólyatábort és ahhoz kapcsolódó tájékoztató eseményeket.
 • Ötödrészt a két-évenként zajló szervezeti önértékelés keretein belül a Gazdaságtudományi Kar megkeresi a legfontosabb partnercégeit, hogy megtudja mennyire elégedettek a nálunk végzett hallgatók elméleti és gyakorlati tudásával és szakmai elkötelezettségükkel. A teszt eredményeit a minőségbiztosításért felelős dékán-helyettes elemzi ki. Az elemzés eredményei és következtetései bekerülnek a kar stratégiai és oktatáspolitikai egyeztető fórumaira.

A közvetlen partnerek elégedettségén kívül a következő hasonlóan fontos terület az oktatók és nem oktató munkatársak véleményének a lekérdezése. Ez külön megkereséssel, de azonos tesztanyaggal történik. A felmérések eredményei a Kar vezetése és a résztvevők számára is visszacsatolásra kerülnek.

A Gazdaságtudományi Kar tesztrendszerének harmadik nagy területe a társadalmi hatás vizsgálata, amelynek keretében a Kar vezetése a stratégiai partnerektől, piaci szereplőktől kér véleményt, információt és javaslatot oktatási és szolgáltatási színvonalának fejlesztéséhez. Ezen partnerek között kerülnek megkérdezésre a beiskolázásban érintett középiskolák, a végzett hallgatókkal és a karral kapcsolatba kerülő kamarák, szakmai szervezetek, önkormányzatok, és egyéb partnerszervezetek.

A Gazdaságtudományi Kar Vállalkozáselmélet és Gyakorlat Doktori Iskolája saját minőségbiztosítási rendszer működtet, amely a PhD képzés specifikumait figyelembe véve készült el. A Doktori Iskola kérdőívrendszere és önértékelési eredményei elérhetőek a Doktori Iskola honlapjáról a Minőségbiztosítás link alól.

A karok összehasonlíthatóságának érdekében a tesztrendszer kérdőívei struktúrájukban és főbb tartalmi elemeiben megegyeznek intézményi szinten. A felmérésekhez 2017-ig használt tesztek mintakérdőívei az alábbi linkekről érhetőek el.

 1. Kurzusértékelő kérdőív
 2. Bejövő motivációs felmérés kérdőíve
 3. Közbülső motivációs felmérés kérdőíve
 4. Kimenő motivációs felmérés kérdőíve
 5. Végzett hallgatói felmérés kérdőíve
 6. Társadalmi hatás vizsgálat - Középiskolák, partnerszervezetek
 7. Társadalmi hatás vizsgálat - Önkormányzatok
 8. Társadalmi hatás - Kamarák, szakmai szervezetek
 9. Társadalmi hatás - Cégek
 10. Társadalmi hatás - Közvetítők, fejvadászok
 11. Társadalmi Hatás - Összevont
Eseménynaptár