Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

A sorozatban eddig megjelent kiadványok

 

Innovatív számviteli rendszerek
Pál Tibor

A rendkívül gyorsan változó gazdálkodási körülmények – ide értve a környezeti tulajdonsá-gok mellett a különböző válságjelenségeket is – indokolttá, sőt szükségszerűvé teszik azoknak az új, illetve újszerű megoldásoknak a keresését, amelyek segítséget nyújthatnak mind az egyes gazdálkodók, mind a szabályozórendszerek megalkotóinak számára abban, hogy megfelelő keretek között tartva tevékenységüket sikeresen megfeleljenek a jelen kihívásainak és eleget tegyenek a jövőben várhatóan megjelenő új elvárásoknak. Ez a jegyzet kiragadva néhány olyan területet, amely hozzárendelhető ezekhez a célokhoz, különböző módszerekkel és sajátos szempontrendszert érvényesítve mutatja be a számviteli információk minőségi kérdéseit és a nemzetközi számviteli rendszerek fő jellemzőit, önálló fejezetként tárgyalja a valós értékelés számviteli vonatkozásait, valamint nagy teret szentel a környezeti számvitel kétségtelenül jelentős kérdéseinek. A feldolgozást az alapvetően számviteli megközelítés jellemzi, ezzel is alátámasztva a számviteli információs rendszerek felhasználásának és alkalmazásának egyre inkább elfogadott új irányait. A jegyzet korábbi kutatásokra is épít, de szerkesztése és gondolatmenete alapvetően új célokat jelöl ki, nagymértékben hozzájárulva a változó feltételrendszerhez történő alkalmazkodást elősegítő szükségszerű megújuláshoz az üzleti tudományok e szegmenségben.
 


Adalékok a regionális innovációs hálózatok elméletéhez és gyakorlatához
Nyiry Attila

A világgazdaságban zajló változások következtében, a tudományos és technológiai fejlődés eredményeként a korábbinál gyorsabb ütemben jelennek meg az új termékek, szolgáltatások, termelési eljárások és vezetési-szervezési módszerek. A gazdaságfejlesztés területén a versenyképesség és az innováció egymással nagyon szoros kapcsolatban lévő fogalmi rendszert alkot, ugyanis elég nehéz gazdasági versenyképességről beszélni egy adott térségben, az új termékek, új szolgáltatások és technológiák, módszerek rendszeres megjelenése, és a gazdasági életbe történő bevezetése nélkül.
Az innováció területén is egyre meghatározóbb a hálózatosodás folyamatára, amely a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokon belül új területeket, új vizsgálati irányokat nyitott, kiterjesztve az eddig kvázi statikusnak tekintett innovációs lánc, innovációs kör fogalmait az innovációs spirálokra, valamint az innovációs hálózati rendszerekre. A kutatás-fejlesztési eredményeket a vállalkozások, az egyetemek és kutatóintézetek szoros, hálózati együttműködésével lehet sikeresen alkalmazni.
Jelen összefoglaló munka - a tejesség igénye nélkül - megpróbálja rendszerbe szedni, áttekinteni azokat a folyamatokat, és tényezőket, melyek a kutatás-fejlesztés és innováció mérésével kapcsolatosak. Érintve azokat a módokat, eljárásokat, amelyek ezeknek a folyamatoknak a hálózati gazdaságokban, a versenyképességben játszott szerepét emelik ki, valamint ezeknek a folyamatoknak az Európai Unión belüli regionális politikákkal, a regionalizmussal való összekapcsolódását és összhangját.

 

Personality development
István Kunos

Our earthly existence - since birth - provides a continually changing medium for us. Whether you want it or not, you keep learning something. It also applies to our personality. Those who continually strive to get to know themselves, develop their personalities and learn to keep control of their subjective experiences are able to define the quality of their lives.
Developing our personality is of course beneficial not only for us. Both our immediate and wider environment can benefit from it in our private life as well as at work.
The chapters and the tasks of the book were written in the hope of assisting readers in having a more complete, harmonious and happier life, and thus contributing to achieve our personal, organizational and social goals.
 

Haladó vállalati pénzügyek
Bozsik Sándor - Fellegi Miklós - Fülöp Zsolt - Süveges Gábor - Szemán Judit

A jegyzet a Haladó vállalati pénzügyek tantárgy számára készült, amelyet a Miskolci Egyetem gazdálkodási MSC hallgatói tanulnak nappali és levelező szakon. A tantárgy a BSC-s Vállalati pénzügyek tantárgy keretében megszerzett ismeretekre épít. Most azonban azt vizsgáljuk, hogy kockázatos üzleti környezetben milyen módszertannal lehet feltárni a gazdasági kockázatok nagyságát, hogyan lehet ezek fényében értékelni az egyes beruházásokat és üzletágakat, valamint hogyan lehet csökkenteni a feltárt gazdasági kockázatokat.

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik, hogy milyen döntéseket kell hoznia a pénzügyi vezetőnek egy feldolgozóipari vállalatnál a kockázat figyelembevételével. Ismertetésre kerül a kockázat fogalma és jelentősége a vállalati pénzügyi életben, a kockázatfeltárás és kockázatkezelés módszerei a beruházás-gazdaságossági vizsgálatokban. Foglalkozunk a pénzügyi befektetések portfólió-elméletével, az opciós árelméletekkel, az opció belső és időértékével. Majd megszerzett ismereteinket alkalmazzuk a vállalati beruházások világában is. Az opciós árelmélet, illetve a döntési fák módszere segítségével értékelünk olyan jövőbeli üzleti lehetőségeket, mint a beruházások halasztása, egy üzletág bővítése, egy üzletágból való kiszállás lehetősége.

 

The development of information and communication technology: An empirical study
Péter Sasvári

Information and communication technology (ICT) can be regarded as a universal technological system, which is closely linked to all of the previous systems and creates new, more complex technological systems. ICT’s main characterizing function is to assure acquiring, storing, processing, delivering, distributing, handling, controlling, transforming, retrieving and using information.
The rich literature of the information society discusses its diversified functions in detail. During my analysis, I have taken the information society as a normative future plan for Hungary, and I have also been looking for the answer of what progress has been made in building the information society in the studied Hungarian economic sectors. In this paper I examine the following issues to what extent we can speak about the information society in Hungary nowadays; what is the development level of the information society in several economic sectors and company sizes compared to each other and to the member states of the European Union; how this development level can be measured and calculated; how the development level of information and communication technology increases in certain company sizes; what trends can be observed in the development process of the individual economic sectors and various company sizes.
I extend my examination to the static, momentary state of the development level of ICT devices used in various economic sectors as well as to their dynamic analysis, expected pace of growth and their qualification.
 

 

Issues of the regional processes of tourism with special regard to Northern Hungary
Zsolt Péter

‘Tourism is one of the most significant categories of foreign trade. Its turnover is the first after that of fuels, chemical and automobile industry products in the world.’ ‘Tourism is continuously growing except for some shorter periods of time.’ ‘The economic, social and environmental effects of tourism are significant in many developed regions of the world; its typically positive role in the regional economies is undisputed.’

We can often come across statements similar to the above quotations in introductions to the literature on the topic. However, the spatially differentiated presentation of attributes of tourism such as “growing”, “developing”, “significant”, “dynamic” and “positive” does not happen in most cases.

In my work I have come to the conclusion that the majority of planning documents give priority to tasks associated with tourism development, even in the case of regions, that presumably cannot attract a significant number of tourists.

Is it realistic that the leaders of settlements and regions treat tourism development as a priority?; do some (mainly extraordinarily underdeveloped) regions even view tourism as (the only) opportunity for advancement?

In my opinion not every region possesses a (potential) tourism supply that could result in significant positive effects. This does not mean that a good idea, a committed expert, enterprise or local government cannot bring about a fundamental change in the tourism position; however, in order to learn the opportunities for growth in tourism, the available and potential success factors need to be explored. This study aims to do just that, in the hopes that it can contribute to realistic expectations and useful strategies for the advancement of tourism in the region of North Hungary.

 

Eseménynaptár