Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
 

2022. év

Név: Aigul Meirmanova
Disszertáció: E-COMMERCE USAGE BY WHEAT-ORIENTED FARMERS IN KAZAKHSTAN
Tudományos vezető: Sikos T. Tamás és Musinszki Zoltán

 

Név: Molnárné Konyha Csilla
Disszertáció: Hatékony beiskolázási marketing felsőoktatási intézmények számára: dilemmák és innovatív megoldások
Tudományos vezető: Nagy Szabolcs

 

2021. év

Név: Nebal Al-Maaitah
Disszertáció: The impact of microenterprise policies on the socioeconomic indicators of women empowerment in Jordan
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=23395
Tudományos vezető: Bozsik Sándor és Lipták Katalin

 

Név: Yahya Khan
Disszertáció: Corporate Social Responsibility and Firm’s Financial Performance: Evidence from The Banking Sector of Pakistan
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=22667
Tudományos vezető: Szegedi Krisztina

 

Név: Varga Krisztina
Disszertáció: A társadalmi innováció mérhetőségének kihívásai - Társadalmi innovációs folyamatok vizsgálata a Nyírbátori járásban
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=22705
Tudományos vezető: Tóth Géza

 

Név: Barna László
Disszertáció: IT projektek agilis és hagyományos környezetben történő vezetéséhez szükséges kompetenciák elemzése nagyvállalati környezetben
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=22574
Tudományos vezető: Deák Csaba

 

2020. év

Név: Leanghak Hok
Disszertáció: Role of Government spending in economic growth and competitiveness: Evidence from Cambodia
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21902
Tudományos vezető: Bartha Zoltán

 

Név: Ábrám Tibor
Disszertáció: A magyarországi református egyház köznevelési intézményrendszer-fejlesztési stratégiai modellje
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21843
Tudományos vezető: Veresné Somosi Mariann

 

Név: Süveges Gábor
Disszertáció: A magyar távhőszolgáltatók pénzügyi kimutatásainak elemzése összefüggésben a jogszabályi környezetük változásával
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21822
Tudományos vezető: Musinszki Zoltán

 

Név: Németh-Leskó Anett
Disszertáció: Újszerű kompetencia-alapú klaszterirányítás egy lehetséges modellje az eredményes működés szolgálatában
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=21186 
Tudományos vezető: Veresné Somosi Mariann és Deák Csaba

 

2019. év

Név: Juhász István
Disszertáció: A versenyszféra pszichológiai elvárásai a jelenkor üzletkötőivel szemben - különös tekintettel a pénzügyi, biztosítási tevékenység nemzetgazdasági ágra
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20364
Tudományos vezető: Kunos István

 

Név: Papp Adrienn
Disszertáció: Beszállítói kapcsolatok, a beszállítói innovációs érték és annak hatásai a vevő innovációs folyamat piaci sikerére
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=20222
Tudományos vezető: Piskóti István

 

Név: Zsigmond Száva
Disszertáció: A vállalkozásfejlesztési mentorálási folyamat Rubik-kockája, avagy: a sikeres folyamat sajátosságai és összetevői
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=19769
Tudományos vezető: Bakacsi Gyula

 

2018. év

Név: Makszim Györgyné
Disszertáció: Vállalkozási szempontú térszerkezeti kutatás, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=19332
Tudományos vezető: Varga Beatrix

 

Név: Potvorszki Gábor
Disszertáció: Európai Uniós versenyjogi értelemben elfogadott állami támogatások makro- és mikrogazdasági szintű ex-post hatásvizsgálata
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=18146
Tudományos vezető: Kocziszky György

 

2017. év

Név: Szabó István
Disszertáció: A kutatási infrastruktúrák szerepe a vállalkozási és akadémiai szektor együttműködésében Magyarországon
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=17764
Tudományos vezető: Deák Csaba

 

Név: Dang Thai Binh
Disszertáció: The Impact of the Credit Guarantee System on Hungarian Economy
Mellékletek: https://doktori.hu/index.php?menuid=193&lang=HU&vid=17883
Tudományos vezető: Kovács Levente

 

Név: Réthi Gábor
Disszertáció: A korrupció kultúrája - A kultúra és a korrupció kapcsolatának vizsgálata a legelfogadottabb kultúra-összehasonlító modellek alkalmazásával
Mellékletek: MeghívóTézisfüzet (magyar)Tézisfüzet (angol),  Disszertáció
Tudományos vezető: Prof. Dr. Szintay István és Prof. Dr. Heidrich Balázs

 
 
 
Év: 2016
Név: Marien Anita
Disszertáció: A lakossági területi indentitástudatának magatartási megnyilvánulásai és marketingaspektusai
Tudományos vezető: Prof. Dr. Piskóti istván
 
Év: 2016
Név: Tóth Zsófia
Disszertáció: Reformra várva - Mikroszintű hatásvizsgálat a vállalati jövedelemadó európai elszámolásánakalternatív modelljéről
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor
 
Év: 2016
Név: Michael Schwandt
Disszertáció: Kockázatmenedzsment projektek megvalósítása során
Tudományos vezető: Dr. habil Deák Csaba, Dr. Bozsik Sándor
 
Év: 2016
Név: Szendi Dóra
Disszertáció: Perifériák felzárkózásának esélyei, különös tekintettel Kelet-Közép-Európa két térségére
Tudományos vezető: Prof. Dr. Benedek József
 
Év: 2016
Név: Hegyi-Kéri Ágnes
Disszertáció: A dezindusztrializáció hatása a munkaerőpiacra - A visegrádi országok régiói és Miskolc példáján 1999-2012 között
Tudományos vezető: Dr. Kuttor Dániel
 
Év: 2016
Név: Csiszár Csilla Margit
Disszertáció: A fogyasztóvédelem rendszertani megközelítése és intézményi felépítése Magyarországon
Tudományos vezető: Prof. Dr. Illés Mária
 
Év: 2016
Név: Füredi-Fülöp Judit
Disszertáció: A könyvvizsgálati elvárási rés megítélésének elmélete és gyakorlati kérdései Magyarországon
Tudományos vezető: Dr. habil Pál Tibor
 
Év: 2015
Név: Holyevácz Csaba
Disszertáció: A hazai földgázipari vállalatok optimalizációs és innovatív szervezetfejlesztési jövőképe
Tudományos vezető: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann
 
 
Év: 2015
Név: Zsombori Zsolt
Disszertáció: A magyarországi kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó hitelezés tapasztalatai
Tudományos vezető: Dr. Bozsik Sándor

 

Év: 2015
Név: Szilágyiné Dr. Fülöp Erika
Disszertáció: A gazdasági kamarák vállalkozásfejlesztési tevékenységének vizsgálata
Tudományos vezető: Prof. Emer. Dr. Czabán János; Prof. Dr. Fülöp Gyula

 

Év: 2015
Név: Marciniak Róbert
Disszertáció: Osztott szolgáltatások - egy innovatív szervezeti forma vizsgálata
Tudományos vezető: Prof. Dr. Szintay István

 

Év: 2015
Név: Torsten Uwe Hauck
Disszertáció: Der europaische CO2-Zertifikatehandel und die Wirkung auf den Strompreis Modell zur Absicherung von CO2 Zertifikatskosten für den Betrachtungszeitraum 2016-2020
Tudományos vezető: Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára
 

Év: 2015
Név: Dr. Ilyés Csaba
Disszertáció: Makrogazdasági folyamatok elemzése, alkalmazása a vállalkozások gazdálkodásában különös tekintettel a pénzügyi számlák területén
Tudományos vezető: Prof. Dr. Besenyei Lajos

Év: 2014
Név: Szűcsné Markovics Klára
Disszertáció: A beruházások döntés-előkészítési folyamatának és módszereinek empirikus vizsgálata a hazai feldolgozóipari vállalatok körében
Tudományos vezető: Prof. Dr. Illés Mária

Év: 2014
Név: Pál Zsolt
Disszertáció: A magyarországi bankközi klíringrendszer működésének vizsgálata az elszámolás modernizációjának tükrében
Tudományos vezető: Dr. Kovács Levente

Év: 2014
Név: Piricz Noémi
Disszertáció: A bizalmat befolyásoló tényezők vizsgálata az üzleti kapcsolatokban
Tudományos vezető: Dr. Nagy Szabolcs

Év: 2013
Név: Molnár Viktor
Disszertáció: EFQM-alapú integrált döntéstámogató irányítási modell fejlesztése és alkalmazási lehetőségei
Tudományos vezető: Prof. Dr. Szintay István

Év: 2013
Név: Hajdú Noémi
Disszertáció: Marketingmérési módszerek vállalati modellje és hazai gyakorlata
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2013
Név: Yousef Padganeh
Disszertáció: Operational Risk Capital Management within Banks according toBasel II
Tudományos vezető: Dr. Bozsik Sándor

Év: 2013
Név: Aswad Dina
Disszertáció: Az értékinnováció kiterjesztése a belső és külsőügyfélelégedettségen alapuló lojalitásra
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2013
Név: Lipták Katalin
Disszertáció: A globalizáció hatása a regionális munkaerőpiacokra – kiegyenlítődés vagy leszakadás?
Tudományos vezető: Dr. Gadócziné Prof. Dr. Fekete Éva

Év: 2013
Név: Sebestyénné Szép Tekla
Disszertáció: Az energia gazdasági szerepének vizsgálata Kelet-Közép-Európában, 1990 és 2009 között
Tudományos vezető: Dr. Nagy Zoltán

Év: 2013
Név: Lovasné Avató Judit
Disszertáció: Gazdaság és demográfia: A demográfiai változások gazdasági aspektusai Magyarországon
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2012
Név: Gál Erzsébet
Disszertáció: Az önkormányzatok adós- és követelésminősítésének elméleti és gyakorlati problémái
Tudományos vezető: Dr. Vígvári András

Év: 2012
Név: Nagy Gergely
Disszertáció: Adózás és költségvetési fizetési kötelezettségek ellenőrzése és informatikai támogatottsága
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor

Év: 2012
Név: Győrffy Ildikó
Disszertáció: Elérhetőségi viszonyok területi különbségekre gyakorolt hatása a magyarországi kistérségek esetében
Tudományos vezető: Dr. Nagy Zoltán

Év: 2011
Név: Szilágyi Roland
Disszertáció: Mintavételen alapuló becslések hibáinak kezelése különös tekintettel a nemválaszolás okozta problémákra
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2011
Név: Siposné Nándori Eszter
Disszertáció: Szegénység és gazdasági növekedés kapcsolata az átmeneti országokban 1990 után
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2011
Név: Kása Richárd
Disszertáció: Neurális fuzzy rendszerek alkalmazása a társadalomtudományi kutatásban az innovációs potenciál mérésére
Tudományos vezető: Dr. Szakály Dezső

Év: 2011
Név: Kádárné Horváth Ágnes
Disszertáció: A távfűtés áralakító tényezőinek vizsgálata a magyarországitávhőszolgáltató vállalatok körében
Tudományos vezető: Dr. Illés Mária

Év: 2011
Név: Tőzsér Anett
Disszertáció: Versenyképes turisztikai desztináció: új versenyképességi modell kialakítása
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2011
Név: Dominik Heere
Disszertáció: Modell eines elektronischen Marktplatzes für CompositeApplications
Tudományos vezető: Dr. Helmut G. Polzer

Év: 2011
Név: Molnár László
Disszertáció: A kutatás-fejlesztési aktivitás vizsgálata, különös tekintettel a mérési módszerekre és a befolyásoló tényezőkre
Tudományos vezető: Dr. Karajz Sándor

Év: 2011
Név: Tokár-Szadai Ágnes
Disszertáció: Tanácsadók és vállalkozók tanácsadási értékrendje Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Tudományos vezető: Pelczné dr. Gáll Ildikó

Év: 2010
Név: Dr. Ilyésné Dr. Molnár Emese
Disszertáció: Vállalkozások gazdasági tevékenységének elemzése különös tekintettel a komplex minőségi szemléletre
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2010
Név: Dr. Szalók Csilla
Disszertáció: A globalizálódó idegenforgalmi piac - Szállodaipari trendek és magyarországi érvényesülésük
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2010
Név: Péter Zsolt
Disszertáció: A turizmus térségi folyamatainak összefüggései, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2010
Név: Galbács Péter
Disszertáció: Aktív szabályozás, vagy gazdaságpolitikai nihilizmus? Az újklasszikus makroökonómia gazdaságelmélete
Tudományos vezető: Dr. Vígvári András

Év: 2010
Név: Kántor Béla
Disszertáció: Üzleti információk feldolgozási lehetőségei a számvitel oldaláról különös tekintettel az informatikai szempontokra
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor

Év: 2010
Név: Kuttor Dániel
Disszertáció: A gazdasági-politikai átmenet regionális hatásainak vizsgálata a visegrádi országokban 1995-től 2006-ig
Tudományos vezető: Dr. Illés Iván

Év: 2010
Név: Musinszki Zoltán
Disszertáció: A mezőgazdasági termékek bekerülési érték alapú folyamat-orientált költségszámítása végrehajtás és ellenőrzés a szervezeti piacokon
Tudományos vezető: Dr. Gál Jolán

Év: 2009
Név: Gulyásné Kerekes Rita
Disszertáció: Hatékony marketingkommunikáció tervezés, a vállalati versenyképesség mérésének új módszere
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2009
Név: Somogyi Márta
Disszertáció: A Vállalati Versenyképesség Modellje (VVM), mint tendenciái Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Tudományos vezető: Dr. Szakály Dezső

Év: 2009
Név: Dabasi Halász Zsuzsanna
Disszertáció: Nyertesek és vesztesek! A nemzetközi migráció stratégiai tényezői és
Tudományos vezető: Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára

Év: 2009
Név: Székely Zsolt
Disszertáció: A vállalati válságok kialakulásai és a prevenció módszerei
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2009
Név: Várkonyiné Juhász Mária
Disszertáció: Az érték fogalmának változásai és könyvvizsgálatának kérdései a hazai szabályozás tükrében
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor

Év: 2009
Név: Sasvári Péter
Disszertáció: Az információs és kommunikációs technológia fejlettségének empirikus vizsgálata
Tudományos vezető: Pelczné dr. Gáll Ildikó

Év: 2009
Név: Imre Balázs
Disszertáció: Bázel II. definíciókon alapuló nemfizetés-előrejelzési modellek Magyarországi vállalati mintán (2002-2006)
Tudományos vezető: Dr. Bozsik Sándor

Év: 2008
Név: Koleszár Ágnes
Disszertáció: A vállalkozó egyetem belső irányításának elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel az emberi erőforrás-gazdálkodás területér
Tudományos vezető: Dr. Fekete Iván, Veresné dr. Somosi Mariann

Év: 2008
Név: Szántó Ákos
Disszertáció: Egészségpiac és egészségtudatosság- vásárlói döntést befolyásoló tényezők-marketing szemléletű vizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2008
Név: Fellegi Miklós
Disszertáció: Az értékalapú ingatlanadó bevezetésének előzetes hatásvizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Vigvári András

Év: 2008
Név: Szemán Judit
Disszertáció: A magyar vállalati szektor tőkeszerkezetének elemzése 1992-2003 között
Tudományos vezető: Dr. Vigvári András

Év: 2008
Név: Hernádi László
Disszertáció: Üzleti tervezés és kontrolling a kisvállalatoknál a vállalkozások méretének hatása az üzleti tervezési és kontrolling rendszerekre
Tudományos vezető: Dr. Fülöp Gyula

Év: 2008
Név: Varga Beatrix
Disszertáció: Magyarországi természetes népmozgalmi események egyes gazdasági-társadalmi tényezők tükrében
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2008
Név: Somogyi Aliz
Disszertáció: Közszolgáltatás és Közmenedzsment Európai egészségügyi rendszerek koherencia- és konvergencia-vizsgálata a közmenedzsment tükrében.
Tudományos vezető: Dr. Szintay István

Év: 2008
Név: Csordás Tamás
Disszertáció: Corporate identity: with special regard to the human factor
Tudományos vezető: Dr. Fekete Iván

Év: 2008
Név: Sáfrányné Gubik Andrea
Disszertáció: A kis- és középvállalatok együttműködésének elvi kérdései és gyakorlati tapasztalatai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
Tudományos vezető: Dr. Nagy Aladár

Év: 2008
Név: Gerhard Lang
Disszertáció: Der Einfluss der Nutzungsdauer auf den Verkehrswert einer Immobilie
Tudományos vezető: Dr. Helmut Polzer

Év: 2008
Név: Mester Csaba
Disszertáció: A CRM hatalma avagy ügyfélkezelés a magyar általános vállalati gyakorlatban
Tudományos vezető: Veresné dr. Somosi Mariann

Év: 2008
Név: Marián Gál
Disszertáció: Venture capital as financial source for SME sin transitiveeconomy of Slovakia and Hungary
Tudományos vezető: Dr. Nagy Aladár

Év: 2008
Név: Dr. Pásztory Tamás
Disszertáció: A távközlés szabályozás tapasztalatai és lehetséges megoldásai
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2007
Név: Berényi lászló
Disszertáció: A fenntarthatóság szervezeti szintű értékelése
Tudományos vezető: Dr. Szintay István

Év: 2007
Név: Erős Adrienn
Disszertáció: Fiskális eszközök a növekedésorientált gazdaságpolitika szolgálatában - Írország és Magyarország példája
Tudományos vezető: Dr. Nagy Aladár

Év: 2006
Név: Bartha Zoltán
Disszertáció: Az üzleti tudás sajátosságai és hozzáférhetőségének körülményei
Tudományos vezető: Dr. Nagy Aladár

Év: 2006
Név: Zsúgyel János
Disszertáció: Az Európai Unió regionális politikája és hatása a területi fejlettségek alakulására
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2006
Név: Menyhárt Eszter
Disszertáció: A Critical Evaluation of Rhetorical Economics
Tudományos vezető: Dr. Nagy Aladár

Év: 2006
Név: Nyíri Attila
Disszertáció: A vállalati hálózatok és vállalatcsoportok kialakulásának és működésének vizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Czabán János

Év: 2005
Név: Dr. Nádor Éva
Disszertáció: A tanácsadás marketing szerepe
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2005
Név: Nagy Szabolcs
Disszertáció: Környezettudatos marketing
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2005
Név: Dr. Bernáth Attila
Disszertáció: Vevőérték orientált marketing információ menedzsment
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2004
Név: Török Lajos
Disszertáció: Döntési modell turisztikai vállalkozások számára, amely a szállodai költségelemzésre fókuszál
Tudományos vezető: Dr. Nagy Aladár

Év: 2004
Név: Suhányi Erzsébet
Disszertáció: Magyarország és Szlovákia számviteli szabályozása az Európai Unió integrációs követelményeire tekintettel
Tudományos vezető: Dr. Gál Jolán

Év: 2004
Név: Karajz Sándor
Disszertáció: A közgazdaságtan biológiai megközelítése, környezet-gazdaságtani alkalmazásokkal
Tudományos vezető: Dr. Nagy Aladár

Év: 2004
Név: Kunos István
Disszertáció: A vezetéstudomány viselkedéskutatás-centrikus megközelítése – a humánetológia tükrében
Tudományos vezető: Dr. Szintay István

Év: 2002
Név: Horváth Csaba
Disszertáció: Virtuális szervezetek: divatos fogalom vagy valódi trend?
Tudományos vezető: Dr. Szintay István

Év: 2002
Név: Szegedi Krisztina
Disszertáció: A magyar vállalatok etikai érzékenysége
Tudományos vezető: Dr. Czabán János

Év: 2002
Név: Luttenberger Zoltán
Disszertáció: A bankbiztosítás, fogalomrendszere, szabályozása, nemzetközi stratégiái és magyarországi fejlődési fázisai az 1990-es években
Tudományos vezető: Dr. Vékás István

Év: 2001
Név: Majoros Krisztina
Disszertáció: Varga István (1897-1962)
Tudományos vezető: Dr. Mihalik István

Év: 2001
Név: Tóth Lajos
Disszertáció: A kereskedelmi bankszegmens története és szerepe Magyarországon
Tudományos vezető: Dr. Czabán János

Év: 2001
Név: Kapás Judit
Disszertáció: A vállalat elméletek általánosítása: többdimenziós vállalatelmélet
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2001
Név: Dr. Jánosa András
Disszertáció: Vállalkozások tevékenységének átfogó értékelési lehetőségei pénzügyi számvitel információra támaszkodva, többváltozós matematika-statisztikai módszerekkel
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2001
Név: Hollóné dr. Kacsó Erzsébet
Disszertáció: A tőzsdei bevezetések megalapozását szolgáló vállalatértékelés elvi alapjai, módszerei (A magyar vállalatok piaci értéke)
Tudományos vezető: Dr. Gál Jolán

Év: 2001
Név: Polzer, Helmut G.
Disszertáció: Europa von neuen Herausforderungen
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2001
Név: Deák Csaba
Disszertáció: Változás, változtatás, újjáalakítás a mai magyar vállalati gyakorlatban
Tudományos vezető: Dr. Szakály Dezső

Év: 2000
Név: Kovács Levente
Disszertáció: Pénzügyi alternatívák és következményeik
Tudományos vezető: Dr. Vékás István

Év: 2000
Név: Dr. Horváth Gézáné dr.Culmann Ildikó
Disszertáció: Üzleti előrejelzések sztochasztikus módszerekkel
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2000
Név: Dr. Eszes István
Disszertáció: Az értékesítési és kommunikációs csatorna változásainak vizsgálata Internet alapú online marketing környezetben
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 1999
Név: Sándorné dr. Kriszt Éva
Disszertáció: Piacgazdasági hatások, döntéshozatal, kis- és középvállalkozások gazdasági tevékenységének elemzési lehetőségei statisztikai módszertani eszközökkel
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 1999
Név: Heidrich Balázs
Disszertáció: A szervezeti kultúra változása az átalakulás időszakában Magyarországon
Tudományos vezető: Dr. Szintay István

Év: 1997
Név: Köppen, Marc
Disszertáció: Effiziente Gruppenarbeit
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Események