Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
 

Év: 2019
Név: Géczi-Papp Renáta
Téma: A CDS felár előrejelzési lehetőségeinek vizsgálata hagyományos, bayesi statisztikai módszerekkel és a súlyozott csúszó trendek módszerével
Tudományos vezető: Dr. Szilágyi Roland 

Év: 2019
Név: Jakkel Vivien
Téma: Nemzetközi beszámolási standardok (AIS és IFRS) és azok európai befogadásának kérdései, különös tekintettel a magyarországi alkalmazás lehetőségeire és korlátaira
Tudományos vezető: Prof. Dr. Pál Tibor

Év: 2019
Név: Shengxia Li 
Téma: Dr. habil Kovács Levente 
Tudományos vezető: Deposit insurance, financial stability and financial inclusion

Év: 2019
Név: Gál Balázs Sándor
Téma: Tóthné Prof. Dr. Szita Klára 
Tudományos vezető: Biomassza alapú energiatermelés helyzete és jövőképe hazánkban

Év: 2019
Név: Krajcsik Zsolt
Téma: Sáfrányné Dr. Gubik Andrea 
Tudományos vezető: Felsőoktatás hatása a gazdasági növekedésre

Év: 2019
Név: Dr. Kompár-Vizkeleti Anna
Téma: Zöld fejlődés, mint a fenntarthatóság lehetséges útja - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás példáján keresztül egy fenntarthatósági modell felállítása.
Tudományos vezető: Dr. Tóthné Dr. Szita Klára 

Év: 2018
Név: Somodi-Tóth Orsolya
Téma: Innovációmarketing hatékonysága
Tudományos vezető: Prof. Dr. Piskóti István

Év: 2018
Név: Veszelovits Bella
Téma: Dr. Lipták Katalin
Tudományos vezető: Fenntartható munkaerőpiac Magyarországon és az EU-ban a puffer szegmensek vizsgálata mentén – saját kutatás tükrében

Év: 2018
Név: Kovács Enikő
Téma: Érzelmileg intelligens vállalkozások
Tudományos vezető: Dr. habil. Kunos István 

Év: 2017
Név: Horváth Dóra Diána
Téma: Vállalati társadalmi felelősségvállalás a pénzügyi szektorban Magyarországon
Tudományos vezető: Prof. Dr. Balaton Károly

Év: 2017
Név: Szemán Ádám
Téma: A gázár változásának gazdasági hatásai a regionális piacokra, azon belül is Magyarországra
Tudományos vezető: Dr. Bartha Zoltán

Év: 2017
Név: Bénhegyesi Lajos
Téma: Versenyképes térítéses betegellátás kialakítása központi költségvetési intézményekben
Tudományos vezető: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann


Év: 2016
Név: Behringer Károly
Téma: A Beszállítói Etikai Auditálási Rendszer, mint a Felelős Beszállítói Lánc Menedzsment Központi Eleme
Tudományos vezető: Dr. Szegedi Krisztina

Év: 2016
Név: Erményi Tibor
Téma: Szervezetek innovációs változásai, valamint vezetésfejlesztési eszközök tapasztalatai a nemzetközi, interkulturális gyógyszeripari szektorban
Tudományos vezető: Dr. Kunos István

Év: 2016
Név: Dang Thai Binh
Téma: The impact of Credit Guarantee Systems on the Hungarian Economy
Tudományos vezető: Dr. Kovács Levente

Év: 2016
Név: Demény Anita
Téma: Beszámolás és visszacsatolás az öko-kontrolling rendszerekben
Tudományos vezető: Dr. Musinszki Zoltán

Év: 2016
Név: Fodor Beáta
Téma: Költség-haszon elemzés elterjedtsége és alkalmazása a hazai önkormányzatoknál
Tudományos vezető: Prof. Dr. Illés Mária

 

Év: 2016
Név: Kucsma Daniella
Téma: Közszolgáltató szervezetek teljesítményértékelése
Tudományos vezető: Dr. Pulay Gyula

 

Év: 2016
Név: Ábrám Tibor
Téma: Lehetséges szervezetfejlesztési és intézményrendszer-irányítási modellek a magyar református egyház köznevelési intézményrendszerében három külföldi egyházi köznevelési intézményrendszer összehasonlításában
Tudományos vezető: Veresné Prof. Dr. Somosi Mariann

 

Év: 2016
Név: Redi Myshketa
Téma: Tartós fejlődési stratégiák Nyugat-Balkánon
Tudományos vezető: Dr. Dankó László

 

Év: 2016
Név: Szabó István
Téma: Mennyire innovatívak a hazai vállalkozások valójában?
Tudományos vezető: Dr. Deák Csaba

 

Év: 2016
Név: Járdán Zsolt
Téma: A coaching és a teamcoaching szerepe a cégek, valamint a sportolók életében
Tudományos vezető: Dr. Kunos István

 

Év: 2015
Név: Papp Adrienn
Téma: Kapcsolati marketing hatékonysága, a co-creation eredményessége és a vállalatra gyakorolt hatása
Tudományos vezető: Dr. Nagy Szabolcs
 
Év: 2015
Név: Szendi Dóra
Téma: Periférikus térségek felzárkóztatása Közép-Kelet Európában, Sachsen-Anhalt és BAZ térségek összehasonlítása
Tudományos vezető: Dr. Benedek József
 
Év: 2015
Név: Szolnoki Bernadett
Téma: Szervezeti egészségmenedzsment. A szervezeti teljesítmény ésé prevenció kapcsolatának vizsgálatára
Tudományos vezető: Veresné dr. Somosi Mariann
 

Év: 2015
Név: Dr. Molnárné Konyha Csilla
Téma: SEM alkalmazása az oktatásmarketingben
Tudományos vezető: Dr. Nagy Szabolcs

Év: 2015
Név: Zsombori Zsolt
Téma: A kis- és középvállalkozások fejlesztését célzó hitelek tapasztalatai
Tudományos vezető: Dr. Bozsik Sándor

Év: 2014
Név: Holmár Krisztina
Téma: A devizahitelezés alakulásának vizsgálata az Európai Unióban, különös tekintettel Közép-Kelet-Európára és Magyarországra 2004-től
Tudományos vezető: Dr. Bozsik Sándor

Év: 2014
Név: Michael Schwandt
Téma: Kozkázatmenedzsment a projek lebonyolításában 
Tudományos vezető: Dr. Deák Csaba, Dr. Bozsik Sándor

Év: 2014
Név: Steiner István
Téma: Értékesítés-támogatás infokommunikációs eszközökkel 
Tudományos vezető: Dr. Dankó László

Év: 2014
Név: Szalai Ibolya
Téma: Kisvállalkozások marketingje
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2014
Név: Fenyő Márk
Téma: Válságmenedzsment
Tudományos vezető: Dr. Kovács Levente

Év: 2014
Név: Zsigmond Száva
Téma: Coaching
Tudományos vezető: Dr. Kunos István

Év: 2014
Név: Kis-Orloczki Mónika
Téma: A fenntarthatóság közgazdasági és gazdaságpolitikai vizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Karajz Sándor

Év: 2014
Név: Alzbeta Ádámová
Téma: Az egészségügyi rendszerek kvantitatív elemzése
Tudományos vezető: Prof Dr. Nagy Aladár

Év: 2014
Név: Holyevácz Csaba
Téma: A hazai földgázipari vállalatok optimalizációs és innovatív szervezetfejlesztési víziója a nemzetközi és hazai földgázipari fejlődéstörténet és a gazdaságpolitikai környezet által determinált feltételek rendszerében – Magyarország legnagyobb földgázszolgáltatójának példáján
Tudományos vezető: Prof. Dr. Szintay István, Veresné dr. Somosi Mariann

Év: 2014
Név: Pető Orsolya
Téma: A fenntartható fejlődés emberi tényezői
Tudományos vezető: Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára

Év: 2014
Név: Juhász István
Téma: A versenyszféra pszichológiai elvárásai a jelenkor üzletkötőivel szemben
Tudományos vezető: Dr. Kunos István

Év: 2013
Név: Nagy Sándor
Téma: Az információs és kommunikációs technológia terjedésének hatása a tudásintenzív üzleti szolgáltatásokra a KKV szektorban
Tudományos vezető: Pelczné dr. Gáll Ildikó

Év: 2013
Név: Bereck Ádám
Téma: Hazai feldolgozóipari vállalatok erőforrás és költségstruktúrája
Tudományos vezető: Prof. Dr. Illés Mária

Év: 2013
Név: Fodor Éva
Téma: Kis- és középvállalatok könyvvizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor

Év: 2013
Név: Kapusy Pál
Téma: A CSR-jelentések hatása a CSR vállalati intézményelülésére és a CSR-teljesítményre
Tudományos vezető: Dr. Szegedi Krisztina

Év: 2013
Név: Potvorszki Gábor
Téma: A konvergencia és divergencia gazdasági aspektusainak regionális vetületei
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2013
Név: Baracsi Mária
Téma: Regionális kutatás-vezérelt klaszterek innovációs teljesítményértékelése
Tudományos vezető: Dr. Szintay István

Év: 2013
Név: Nagy Katalin
Téma: Kooperatív turisztikai termékfejlesztés, marketing és innovációk
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2013
Név: Hegyi-Kéri Ágnes
Téma: A revitalizáció, rehabilitáció jelentősége a regionális gazdaság fejlődésében, humán erőforrás és környezetgazdaságtan szempontok figyelembevételével
Tudományos vezető: Dr. Kuttor Dániel

Év: 2013
Név: Barna László
Téma: Informatikai projektek agilis és hagyományos környezetben történő vezetéséhez szükséges kompetenciák elemzése
Tudományos vezető: Dr. Deák Csaba

Év: 2013
Név: Réthi Gábor
Téma: Kulturális különbségek a szolgáltató vállalatokon belül – különös tekintettel a francia-magyar kapcsolatokra
Tudományos vezető: Dr. Szintay István, Dr. Heidrich Balázs

Év: 2013
Név: Ligetvári Éva
Téma: A projektek ex-post értékelésének módszerei
Tudományos vezető: Dr. Deák Csaba

Év: 2013
Név: Illés Balázs
Téma: Magyarországi mezőgazdasági hálózatok és klaszterek kialakításainak vizsgálata a nemzetközi tapasztalatok alapján
Tudományos vezető: Dr. Szintay István

Év: 2013
Név: Rósa Norbert
Téma: Erőművek környezeti terhelésének vizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára

Év: 2013
Név: Marien Anita
Téma: Lakossági identitás megnyilvánulásai, a költözési szándékot magyarázó tényezők összefüggése
Tudományos vezető: Dr. Piskóti István

Év: 2013
Név: Dankó Zsófia
Téma: Társaságok adóstrukturálásának módszertani kapcsolata a számviteli információs rendszerrel
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor

Év: 2013
Név: Torsten Hauck
Téma: Der europaische CO2-Zertifikatehandel
Tudományos vezető: Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára, Dr. Helmut Polzer

Év: 2013
Név: Lovas Zoltán
Téma: Globális vállalati stratégiák - a gazdasági fejlődés hatása a vállalati stratégiaalkotásra
Tudományos vezető: Dr. Fülöp Gyula

Év: 2013
Név: Zugrovics Lóránd
Téma: A nyugdíjrendszer fenntarthatósági kérdései
Tudományos vezető: Dr. Kovács Levente

Év: 2013
Név: Hódiné Hernádi Bettina
Téma: A fenntarthatósági vállalati stratégiák és a zöld számvitel összefüggéseinek vizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor

Év: 2012
Név: Dr. Mokrainé Orosz Angéla
Téma: A teljesítménymenedzsment kapcsolata a tudásmenedzsmenttel és hatása a versenyképességre
Tudományos vezető: Veresné Dr. Somosi Mariann

Év: 2012
Név: Petrovics Petra
Téma: Gazdasági előrejelzések lehetősége, korlátai
Tudományos vezető: Dr. Besenyei Lajos

Év: 2012
Név: Ahmed Vivien
Téma: A magyar versenyszféra vállalati beruházásainak vizsgálata a rendszerváltás után
Tudományos vezető: Dr. Illés Mária

Év: 2012
Név: Tollár Beáta
Téma: A felsőoktatás regionális szerepvállalásának szélesítésével, valamint az intézményei kontroll funkciók erősítéséhez új irányok keresése az EU-.ban
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2012
Név: Sebestyénné Szép Tekla
Téma: Az energiaszektor változásaink hatása a világgazdasági régiók fejlődésére
Tudományos vezető: Dr. Nagy Zoltán

Év: 2012
Név: Tóthné Kiss Anett
Téma: A folyamat innováció szerepe a kis és középvállalkozások életében
Tudományos vezető: Dr. Deák Csaba

Év: 2012
Név: Leskó Anett
Téma: Klaszterek és vállalati hálózatok kialakítása és működtetése Magyarországon, a benne rejlő potenciálok kihasználása és buktatói
Tudományos vezető: Dr. Deák Csaba

Év: 2012
Név: Tóth Zoltán
Téma: Regionális piacszerkezeti sajátosságok vizsgálata
Tudományos vezető: Dr. Karajz Sándor

Év: 2012
Név: Süveges Gábor
Téma: A vezetői számvitel és kontrolling nemzetközi elmélete és hazai gyakorlata a kis-és középvállalatok esetén
Tudományos vezető: Dr. Pál Tibor

Év: 2012
Név: Pál Zsolt
Téma: A magyar elszámolásforgalom fejlődése, különös tekintettel a napon belüli elszámolás bevezetésére
Tudományos vezető: Dr. Kovács Levente

Év: 2012
Név: Tógyer Tamás Nándor
Téma: Zöldség-és gyümölcs feldolgozóipari helyzet, jövedelmezőség és versenyképessége a rendszerváltástól napjainkig
Tudományos vezető: Dr. Illés Mária

Év: 2011
Név: Roncz Judit
Téma: A bioenergia szerepe a gazdaság és környezeti hatékonyság fokozásában
Tudományos vezető: Dr. Tóthné Prof. Dr. Szita Klára

Év: 2011
Név: Lipták Katalin
Téma: A globalizáció hatása a regionális foglalkoztatás fejlődésére - kiegyenlítődés vagy leszakadás?
Tudományos vezető: Dr. Gadócziné Prof. Dr. Fekete Éva

Év: 2011
Név: Hauser Richard
Téma: EU források abszorpciója Magyarországon
Tudományos vezető: Dr. Kocziszky György

Év: 2011
Név: Nagy Zsuzsa
Téma: Hálózati együttműködés alapú, közösségi gazdaságfejlesztési beavatkozási modell kidolgzása a régió- és településmarketing rendszerében az Észak-magyarországi régióban.
Tudományos vezető: Dr. Dankó László

Év: 2011
Név: Piricz Noémi
Téma: Bizalom az ellátási láncban
Tudományos vezető: Dr. Nagy Szabolcs

Év: 2011
Név: Jármai Tamás
Téma: Az egykulcsus ÁFA nemzetgazdasági szerepe, hatása a vállalkozásokra, lakosságra
Tudományos vezető: Pelczné dr. Gáll Ildikó

Év: 2011
Név: Nicholas Chandler
Téma: Identifying the subcultures and anestation of a post-merge
Tudományos vezető: Dr. Heidrich Balázs

Események