Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Tanszékek
 

A Számvitel Intézeti Tanszék 1999-ben az Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet megalakulásával – az 1987-tõl mûködõ Számviteli és Statisztikai Tanszék egyik utódaként – kezdte meg mûködését.

 

A tanszék oktatási, tudományos, illetve kutatási feladatainak ellátásában – a business school jellegbõl következõen – a gyakorlat orientált felfogásra, az elméletileg megalapozott, a gazdálkodási tevékenység során hasznosítható ismeretek oktatására, továbbá az ezeket megalapozó elméleti kutatásokra koncentrál. A tanszék oktatói gyakorlati tevékenységük során megszerzett tapasztalataikat oktatómunkájukban kamatoztatják, valamint ennek megfelelõen a tanszék nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati élet szereplõivel – vállalatok, bankok, szakmai kamarák – történõ együttmûködésre, folyamatos kapcsolattartásra.

 

A tanszék oktatási tevékenysége a Gazdaságtudományi Kar mellett kiterjed a mûszaki, illetve a jogi képzésre is. Nappali, levelezõ, post graduális, MBA és Ph.D. hallgatók kapcsolódnak oktatási és részben kutatási oldalról a tanszék munkájához.

Az intézet szakvezetõje a pénzügyi és számviteli alapszaknak, illetve a hagyományos képzésen belül a pénzügy - számvitel szakiránynak, az itt tanuló hallgatók az üzleti szférában mûködõ vállalkozások pénzügyi-számviteli folyamatainak irányításához szükséges ismeretek megszerzése és azok gyakorlatban történõ alkalmazására készülnek fel, így a szakirányon végzettek iránt komoly kereslet mutatkozik. A szakirányon végzõ okleveles közgazdászok megfelelõ képzettséggel rendelkeznek, illetve – további képzés és szakmai gyakorlat nélkül – számvitel-elemzés vizsga letételével mérlegképes könyvelõi végzettséget szerezhetnek meg.

 

Fõbb kutatási területek:

 • A számviteli információk hatásmechanizmusa
 • Költségelszámolási rendszerek az üzleti gyakorlatban
 • A környezeti számvitel kérdései
 • A számviteli elõrejelzések lehetõségei és korlátai
 • A könyvvizsgálati standardok alkalmazása a gyakorlati tevékenység során
 • Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai
 • Kis- és középvállalkozások vezetõi számvitele
 • Mezõgazdasági vállalkozások számvitele különös tekintettel a növéntermesztés elszámolási sajátosságaira
 • Támogatások számvitele
 • Hitelintézeti számvitel
 • Informatikai módszerek alkalmazása a számviteli információk felhasználásában
 • Kereskedelmi áruk számvitele
 • Non-profit szervezetek számvitele
 • Speciális céghelyzetek számvitele
 • Államháztartási számvitel
 • Konszern számvitel

 

A Számvitel Intézeti tanszék oktatói:

Dr. Pál Tibor, intézetigazgató egyetemi tanár, a Számvitel Intézeti Tanszék vezetője

Dr. Füredi-Fülöp Judit, adjunktus

Gion Gábor címzetes egyetemi docens

Dr. Kántor Béla, egyetemi docens

Dr. Musinszki Zoltán, egyetemi docens

Várkonyiné Dr. Juhász Mária egyetemi docens

dr. Murányi Klaudia, tanársegéd

Felhasználónév:

Jelszó: