Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
 
A Doktori Iskola története
 
1992 - Kísérleti doktori program elindítása
1993 - Az egyetemek autonómiájának és kizárólagos jogosítványának biztosítása a tudományos fokozat odaítélésére az 1993. évi LXXX. sz. Felsőoktatási Törvény alapján
1994 - A „Vállalkozáselmélet és gyakorlat” doktori program akkreditációja az Országos Akkreditációs Bizottság 1994/1/18 sz. (1994.05.24.) állásfoglalása alapján
2001 - A korábbi doktori program doktori iskolává alakítása az 51/2001(IV.3.) kormány-rendelet alapján
2002 - A Doktori Iskola jogosítványának PhD-képzés folytatására és PhD-fokozat odaítélésére újabb nyolc évre történő meghosszabbítása a Magyar Akkreditációs Bizottság támogató állásfoglalása alapján
2009 - A Doktori Iskola jogosítványának PhD-képzés folytatására és PhD-fokozat odaítélésére újabb öt évre történő meghosszabbítása a Magyar Akkreditációs Bizottság támogató állásfoglalása alapján
2011 - A Doktori Iskola jogosítványát PhD-képzés folytatására és PhD-fokozat odaítélésére a MAB 2011/9/IX/55/2/460. sz. határozata 2014. december 31-éig meghosszabbítja
2013 - A doktori iskolákról szóló 387/2012 (XII. 19.) kormányrendelet, valamint a Magyar Felsőoktatási Akkkreditációs Bizottság elvárásai (2013/6/II/1. sz. határozat) szerinti megfelelőségi eljárás során a 2013. október 7-i állapot alapján a doktori iskola megfelel minősítést kapott a MAB 2013/12/06-i 636. számú határozata szerint, ami viszont nem érintette a 2014-ben esedékes akkreditációt
2014 - A MAB 2014/10/XIV/39/2/746 sz. határozata alapján a doktori iskolát 2016. június 25-ig akkreditálta.
2015 - A MAB 2015. június 3-án kelt 2015/5/X/3/2/872. sz. határozatában 2019. december 31-éig akkreditálta a doktori iskolát, így az további öt évig működhet zavartalanul.
2020 - A MAB 2020. július 24-én kelt 2020/7/VIII/1/2. sz. határozatában 2025. július 24-ig, újabb 5 évre akkreditálja a Doktori Iskolát.
2020 - A Doktori Iskola nevet váltott, Hantos Elemér Gazdálkodás- és Regionális Tudományi Doktori Iskola az új neve, és két tudományágassá vált: a gazdálkodás- és szervezéstudományok mellett regionális tudományokban is lehet fokozatot szerezni a Doktori Iskolában.
 
 
A Doktori Iskola korábbi vezetése
 
A Karon folyó doktori képzés szakmai tartalmáért a program vezetője, jogszerű lebonyolításáért a kar dékánja felel. A program végrehajtását a Tudományági Doktori Tanács (TDT) irányítja. 
 
A Doktori Iskola vezetője és a Kari Doktori Tanács (KDT) elnöke a kezdetektől 2009 januárjáig Prof. Nagy Aladár, DSc volt, akinek szakmai és vezetői munkája jelentős mértékben hozzájárult Doktori Iskolánk sikeréhez. Alelnöki tisztséget töltött be néhai Tóth László professzor, valamint Czabán János professzor emeritus és Szintay István professzor. Nagy Aladár professzort Szintay István professzor követte az Iskola elnökeként, aki 2013 nyaráig állt a Doktori Iskola élén. 2013-ban a KDT TDT-vé alakult át, elnökévé Tóthné Szita Klára professzort nevezte ki az Egyetemi Doktori Tanács elnöke. 2015-ben a Doktori Iskola vezetését Prof. Dr. Balaton Károly vette át, aki 2020 év végéig látta el feladatait az Iskola vezetőjeként. Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke 2021 tavaszán Prof. Dr. Sikos T. Tamást nevezte ki a Doktori Iskola elnökének.
 
A Doktori program beindításakor kiemelkedő munkát végzett néhai Bartha Imre, Besenyei Lajos, Czabán János, Hársing László, Mihalik István, Nyitrai Ferencné, Rontó Miklós, Szintay István, Szuhay Miklós és néhai Vékás István professzorok, valamint Dr. Fehér Alajos kutatóintézeti igazgató és Dr. Varga József informatikai vállalati igazgató. Később Kocziszky György, Illés Iván, Illés Mária, néhai Tóth László, Polonyi István (DE), Tóth Tamás professzorok és Dr. Czakó Ezsébet (BCE) csatlakozott munkánkhoz. 
 
A Kari Doktori Tanács titkári teendőit eddig Veresné Somosi Mariann, Szegedi Krisztina, Bartha Zoltán és Karajz Sándor egyetemi docensek látták el. 2016-tól napjainkig a Tudományági Doktori Tanács titkára Szendi Dóra. Értékes munkát végeztek a PhD. hallgatók mindenkori képviselői is.
 
 
PhD fokozatot szerzettek
 
1994 szeptemberétől 2020 decemberéig 96 hallgatónk szerzett PhD fokozatot, közülük nyolcan külföldi állampolgárok. Az értekezések témái jelentős változatosságot mutatnak, markánsan érvényesül az a stratégia célkitűzésünk, amely a közgazdasági kérdések megközelítésének kitágítását, interdiszciplináris jellegének erősítését és az elemzési eszközök modernizálását célozta meg. A PhD-fokozat odaítélésében mindig részt vettel és vesznek a velünk szorosan együtt működő egyetemek vezető oktatói és az üzleti élet tudományosan is minősített képviselői, biztosítva ezzel az értő szakmai nyilvánosságot.
Az angol nyelvű doktori program beindítása óta, a 2014-2020-as időszakban az alábbi országokból érkeztek a Doktori Iskolába az Stipendium Hungaricum program keretében a külföldi hallgatók:
 
Események