Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Tanszékek
 

A Számvitel Intézeti Tanszék 1999-ben az Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet megalakulásával – az 1987-tõl mûködõ Számviteli és Statisztikai Tanszék egyik utódaként – kezdte meg mûködését.

 

A tanszék oktatási, tudományos, illetve kutatási feladatainak ellátásában – a business school jellegbõl következõen – a gyakorlat orientált felfogásra, az elméletileg megalapozott, a gazdálkodási tevékenység során hasznosítható ismeretek oktatására, továbbá az ezeket megalapozó elméleti kutatásokra koncentrál. A tanszék oktatói gyakorlati tevékenységük során megszerzett tapasztalataikat oktatómunkájukban kamatoztatják, valamint ennek megfelelõen a tanszék nagy hangsúlyt fektet a gyakorlati élet szereplõivel – vállalatok, bankok, szakmai kamarák – történõ együttmûködésre, folyamatos kapcsolattartásra.

 

A tanszék oktatási tevékenysége a Gazdaságtudományi Kar mellett kiterjed a mûszaki, illetve a jogi képzésre is. Nappali, levelezõ, post graduális, MBA és Ph.D. hallgatók kapcsolódnak oktatási és részben kutatási oldalról a tanszék munkájához.

Az intézet szakvezetõje a pénzügyi és számviteli alapszaknak, illetve a hagyományos képzésen belül a pénzügy - számvitel szakiránynak, az itt tanuló hallgatók az üzleti szférában mûködõ vállalkozások pénzügyi-számviteli folyamatainak irányításához szükséges ismeretek megszerzése és azok gyakorlatban történõ alkalmazására készülnek fel, így a szakirányon végzettek iránt komoly kereslet mutatkozik. A szakirányon végzõ okleveles közgazdászok megfelelõ képzettséggel rendelkeznek, illetve – további képzés és szakmai gyakorlat nélkül – számvitel-elemzés vizsga letételével mérlegképes könyvelõi végzettséget szerezhetnek meg.

 

Fõbb kutatási területek:

 • A számviteli információk hatásmechanizmusa
 • Költségelszámolási rendszerek az üzleti gyakorlatban
 • A környezeti számvitel kérdései
 • A számviteli elõrejelzések lehetõségei és korlátai
 • A könyvvizsgálati standardok alkalmazása a gyakorlati tevékenység során
 • Kis- és középvállalkozások könyvvizsgálatának sajátosságai
 • Kis- és középvállalkozások vezetõi számvitele
 • Mezõgazdasági vállalkozások számvitele különös tekintettel a növéntermesztés elszámolási sajátosságaira
 • Támogatások számvitele
 • Hitelintézeti számvitel
 • Informatikai módszerek alkalmazása a számviteli információk felhasználásában
 • Kereskedelmi áruk számvitele
 • Non-profit szervezetek számvitele
 • Speciális céghelyzetek számvitele
 • Államháztartási számvitel
 • Konszern számvitel

 

A Számvitel Intézeti tanszék oktatói:

Dr. Pál Tibor, intézetigazgató egyetemi tanár, a Számvitel Intézeti Tanszék vezetője

Dr. Füredi-Fülöp Judit, adjunktus

Gion Gábor címzetes egyetemi docens

Jakkel Vivien, PhD hallgató

Dr. Kántor Béla, egyetemi docens

Dr. Musinszki Zoltán, egyetemi docens

Pál Tiborné dr., egyetemi adjunktus

Várkonyiné Dr. Juhász Mária egyetemi docens

Felhasználónév:

Jelszó: