Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Szakvezető Intézet: Gazdálkodástani Intézet

Szakfelelős: Kádárné Dr. Horváth Ágnes, egyetemi docens

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú, versenyképes elméleti és módszertani ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének átfogó elemzésére, a fejlesztési célú döntések hatásmechanizmusainak átlátására, megvalósításuk gazdasági irányítására. A korszerű gazdálkodási és vállalkozásfejlesztési ismeretanyag, valamint a tudatosan fejlesztett vezetői képességek és készségek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására.

Végzettjeink képesek:

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen főiskolai diplomával rendelkező számára nyitott. Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

 A képzésre belépés kritériuma:

A szak gazdája a Gazdálkodástani Intézet. A működési sajátosságokból adódóan a Szak gondozásában intézményi és kari közreműködők is megjelennek. A felvételi eljárás, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációja kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Kádárné Dr. Horváth Ágnes, egyetemi docens

a szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, a  szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Szűcsné Dr. Markovics Klára, egyetemi docens

közreműködés a szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, a hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel

Oktatási adminisztráció

Alacsné Kalász Dóra, igazgatási ügyintéző

kapcsolattartás az oktatókkal, a szakvezetővel, a Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése

 

Tanterv

Mintatantervek 2016-ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Mintatantervek 2017 februártól: Nappali és levelező

Mintatantervek 2018 szeptemertől: Nappali és levelező