Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Szakvezető Intézet: Gazdálkodástani Intézet

Szakfelelős: Kádárné Dr. Horváth Ágnes, egyetemi docens

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú, versenyképes elméleti és módszertani ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének átfogó elemzésére, a fejlesztési célú döntések hatásmechanizmusainak átlátására, megvalósításuk gazdasági irányítására. A korszerű gazdálkodási és vállalkozásfejlesztési ismeretanyag, valamint a tudatosan fejlesztett vezetői képességek és készségek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására, alkalmasak kis- és középvállalkozások alapítására, működtetési kérdéseinek megoldására.

Végzettjeink képesek:

 • a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,
 • a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők értékelésére,
 • az információgyűjtés és -feldolgozás korszerű módszereinek ismeretében a vállalati problémák felismerésére, megfogalmazására és megoldására,
 • a gazdálkodás színvonalának, a vállalkozások aktuális pozíciójának feltérképezéséhez, a fejlesztési döntések előkészítéséhez és megvalósításához szükséges elemzési, értékelési módszerek differenciált alkalmazására,
 • a megismert innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására, önálló új következtetések, eredeti gondolatok és megoldási módok megfogalmazására,
 • komplex problémák megoldására irányuló stratégiák kialakítására, szakmailag megalapozott döntések meghozatalára változó hazai és nemzetközi környezetben, illetve szervezeti kultúrában,
 • vállalkozást vezetni, összetett gazdálkodási folyamatokat tervezni, irányítani, az erőforrásokkal gazdálkodni.

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen főiskolai diplomával rendelkező számára nyitott. Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

 • A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai (bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítése érdekében;
 • A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdekében;
 • Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen diplomával rendelkezők számára új szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt számukra új szakterületek megismerésében, meghódításában.

 A képzésre belépés kritériuma:

 • A gazdálkodási és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakról érkezők számára nincs további belépési feltétel, a tanulmányi felvételi eredményeik alapján kerülnek besorolásra (teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe).
 • Minden más képzési területről érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditpontot kell előzetesen teljesíteniük, dokumentálniuk az alábbi területekről és struktúrában: módszertani ismeretek (8 kredit), elméleti-gazdaságtani ismeretek (10 kredit), üzleti ismeretek (12 kredit).

A szak gazdája a Gazdálkodástani Intézet. A működési sajátosságokból adódóan a Szak gondozásában intézményi és kari közreműködők is megjelennek. A felvételi eljárás, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációja kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Kádárné Dr. Horváth Ágnes, egyetemi docens

a szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, a  szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Szűcsné Dr. Markovics Klára, egyetemi docens

közreműködés a szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, a hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel

Oktatási adminisztráció

Alacsné Kalász Dóra, igazgatási ügyintéző

kapcsolattartás az oktatókkal, a szakvezetővel, a Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése

 

Tanterv

Mintatantervek 2016-ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Mintatantervek 2017 februártól: Nappali és levelező

Mintatantervek 2018 szeptemertől: Nappali és levelező

Eseménynaptár