Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

Szakvezető Intézet: Marketing és Turizmus Intézet

Szakfelelős: Prof. Dr. Piskóti István intézetigazgató egyetemi tanár

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek ismerik:

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

Specializációk:

A Turizmus-vendéglátás BA szak talán a leginkább speciális, gyakorlatorientált üzleti képzést adja a kar  alapszakok képzési kínálatban. A szak, illetve a szakmai törzsanyagainak, specializációinak gazdája a Marketing Intézet, s benne a Turizmus Intézeti Tanszék. A működési sajátosságokból adódóan a szak menedzselésében intézményi, kari, intézeti közreműködők is megjelennek.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Prof. Dr. Piskóti István intézetigazgató egyetemi tanár

szak, a képzés működésének és fejlesztésének koordinálása, érdekeinek képviselete a döntéshozatalban,

Szervezeti egység vezetője

Dr. Piskóti István, intézetigazgató, Turizmus Intézeti Tanszék vezetője

intézeti szakmai, személyi és technikai erőforrások, feltételek biztosítása, belső és külső szakmai, kutatási és oktatásszervezési koordináció támogatása,

Szakreferens

Nagy Katalin, mesteroktató

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Fetterné Taksás Mónika

igazgatási ügyintéző (Marketing Intézet)

Intézeti szintű adminisztráció irányítása, kapcsolattartás oktatókkal-hallgatókkal, dékáni és tanulmányi hivatallal, nyilvántartások vezetése, vizsga és szakmai gyakorlati dokumentumainak kezelése, NEPTUN rendszer intézeti felügyelete.

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Barnóczki Istvánné igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása.

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációja, a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése – intézeti előkészítés után - kari szinten, a Dékáni Hivatalban történik.

Tanterv

Mintatanterv
mintatanterv - nappali tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - levelező tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig
mintatanterv - levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)