Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Turizmus-vendéglátás alapképzési szak

Szakvezető Intézet: Marketing és Turizmus Intézet

Szakfelelős: Prof. Dr. Piskóti István intézetigazgató egyetemi tanár

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaságtudományi, társadalomelméleti, alkalmazott módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a turizmus és a vendéglátás területén tevékenységek végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatására.

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek ismerik:

 • a turisztikai ágazat működésének elveit és jellemzőit, annak kapcsolódó ágazatait (szállásadás, vendéglátás, utazásszervezés, rendezvényszervezés),
 • a vendéglátás elveit és gazdaságtanát,
 • a turizmus szereplőinek, érdekeltjeinek és érintettjeinek jellemzőit,
 • a turisták által igénybe vehető szolgáltatások rendszerét,
 • a különböző típusú turisztikai vállalkozások (szálláshelyek, vendéglátóhelyek, szabadidős létesítmények) szervezésére, működtetésére és irányítására vonatkozó elveket és módszereket,
 • a turisztikai szolgáltatások folyamatait, lebonyolításuk feltételeit és a legfontosabb vonatkozó jogszabályi előírásokat,
 • a turizmussal kapcsolatos közösségi és non profit tevékenységeket, államigazgatási, önkormányzati, területfejlesztési, kulturális kapcsolódásukat, a turizmus hazai és nemzetközi intézményrendszerét,
 • a turisztikai vállalkozások működését befolyásoló földrajzi, kulturális, természeti és jogi vonatkozásokat,
 • a turisztikai vállalatok egyes működési területeinek (marketing, pénzügy, finanszírozás, emberi erőforrás, menedzsment, kontrolling, stb.) sajátosságait, elveit és módszereit,
 • a választott szakiránynak megfelelő alágazat vagy tevékenység – például szálláshelyek, vendéglátás, utazásszervezés, rekreáció, térség-menedzselés – működését, értékelési és döntési kritériumait, szakmai részterületeit, ágazati kapcsolódási pontjait.

Az alapfokozat birtokában a turizmus-vendéglátás alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

 • az egyes turisztikai szakterületen jelentkező feladatok és munkakörök ellátására,
 • a turisztikai vállalkozásoknál vezetői feladatok ellátására,
 • többnyelvű és különböző funkciójú kommunikációra, nemzetközi turizmussal kapcsolatos feladatok ellátására, valamint az informatikai ismeretek alkalmazására,
 • a turizmusban specifikus tárgyalási, prezentációs, információszervezési és meggyőzési technikák alkalmazására,
 • a szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák hatékony kezelésére, különös figyelemmel az interkulturális konfliktusok lehetőségeire,
 • a turizmus fejlesztésével kapcsolatos érdekkonfliktusok kezelésére.
 • rendelkeznek az adott szervezettípusnak megfelelő emberi és szociális készségekkel, együttműködési képességgel, képesek önálló karrierépítésre, a tapasztalati úton vagy szervezett továbbképzés keretében szerzett ismeretek hasznosítására.

Specializációk:

 • Kulturális turizmus specializáció
 • Desztinációmenedzsment specializáció

A Turizmus-vendéglátás BA szak talán a leginkább speciális, gyakorlatorientált üzleti képzést adja a kar  alapszakok képzési kínálatban. A szak, illetve a szakmai törzsanyagainak, specializációinak gazdája a Marketing Intézet, s benne a Turizmus Intézeti Tanszék. A működési sajátosságokból adódóan a szak menedzselésében intézményi, kari, intézeti közreműködők is megjelennek.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Prof. Dr. Piskóti István intézetigazgató egyetemi tanár

szak, a képzés működésének és fejlesztésének koordinálása, érdekeinek képviselete a döntéshozatalban,

Szervezeti egység vezetője

Dr. Piskóti István, intézetigazgató, Turizmus Intézeti Tanszék vezetője

intézeti szakmai, személyi és technikai erőforrások, feltételek biztosítása, belső és külső szakmai, kutatási és oktatásszervezési koordináció támogatása,

Szakreferens

Nagy Katalin, mesteroktató

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Fetterné Taksás Mónika

igazgatási ügyintéző (Marketing Intézet)

Intézeti szintű adminisztráció irányítása, kapcsolattartás oktatókkal-hallgatókkal, dékáni és tanulmányi hivatallal, nyilvántartások vezetése, vizsga és szakmai gyakorlati dokumentumainak kezelése, NEPTUN rendszer intézeti felügyelete.

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Barnóczki Istvánné igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása.

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációja, a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése – intézeti előkészítés után - kari szinten, a Dékáni Hivatalban történik.

Tanterv

Mintatanterv
mintatanterv - nappali tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - levelező tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig
mintatanterv - levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)

Eseménynaptár