Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Pénzügy és számvitel alapképzési szak

Szakvezető Intézet: Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet

Szakfelelős: Dr. Pál Tibor intézetigazgató, egyetemi docens

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott gyakorlati ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak a vállalkozások, pénzintézetek és költségvetési intézmények pénzügyi, szervezeteinek kialakítására, működtetésére, valamint számviteli szakfeladatok irányítására, a gazdálkodó és egyéb szervezetek számviteli politikájának és rendjének kialakítására, a számítástechnika felhasználásával való fejlesztésére, megszervezésére, a beszámolási kötelezettség teljesítésére, a költséggazdálkodás rendszerének kialakítására, fejlesztésére, működtetésére, a gazdálkodás elemzésére, értékelésére és ellenőrzésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusában történő folytatásához.

Végzettjeink képesek:

  • a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések előkészítésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok készítésére, értékelésére,
  • önálló finanszírozási döntésekre, a mérlegbeszámoló elkészítésére,
  • a vagyonra és üzleti működésre vonatkozó beszámolók önálló összeállítására, elemzésére,
  • adó-, illeték-, vám-, jövedék-, tb-kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére,
  • gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek meghatározására,
  • számviteli politika, számviteli szabályzatok készítésére,
  • gazdálkodási, likviditási és hatékonysági követelmények összehangolására,
  • önálló munkavégzésre és csoportmunkára, tárgyalási és prezentációs technikák alkalmazására, meggyőző szakmai érvelésre, korszerű informatikai eszközök használatára.

Specializációk:

A pénzügy specializáció célja a vállalatok, pénzügyi szervezetek pénzügyi feladataihoz kapcsolódó ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a pénzügyi kontrolling, vállalati pénzügyi tervezés, valamint a banki és tőzsdei ismeretek témakörökben.

A számvitel specializáció a számvitel és kontrolling különböző területeihez kapcsolódó speciális témakörök elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A specializáció hallgatói kiemelten foglalkoznak a non-profit számvitel, a nemzetközi számvitel és adózás, az erőforrás- és költségkontrolling témakörökkel.

A Pénzügy és számvitel szak és a szak összes specializációjának gazdája az Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet. A működési sajátosságokból adódóan a szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Dr. Pál Tibor, egyetemi docens

Szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Dr. Szemán Judit, egyetemi docens

Közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat és a záróvizsga megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Soltész Ágnes, igazgatási ügyintéző

 

Kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakmai gyakorlat dokumentumainak összegyűjtése

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Száva Renáta, igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

Kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN rendszer adatainak karbantartása

Szakmai gyakorlatért felelős intézeti megbízott

Dr. Bozsik Sándor, egyetemi docens

Szakmai gyakorlati helyek biztosítása, szakmai gyakorlat helyének elfogadása, szakmai gyakorlat folyamatának ellenőrzése

Tehetséggondozás

Süveges Gábor, tanársegéd

TDK konferenciák lebonyolítása, közreműködés a szakmai versenyekre történő felkészítésben, a szakmai versenyekkel kapcsolatos feladatok koordinálása

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában és a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.

Tanterv

Mintatanterv
mintatanterv - nappali tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - levelező tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig
mintatanterv - levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)

Eseménynaptár