Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Szakvezető Intézet: Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

Szakfelelős: Dr. Nagy Zoltán, intézetigazgató, egyetemi docens

Szakreferens: Dr. Lipták Katalin, egyetemi docens

A képzés célja: legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettjeink képesek:

  • a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére,
  • regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra,
  • nemzetközi tárgyalások önálló vitelére,
  • a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására,
  • önálló és csoportmunkára,
  • tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására,
  • a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására.

Az alapfokozat birtokában a nemzetközi gazdálkodási alapképzési szakon végzettek alkalmasak:

– a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére,

– regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra,

– nemzetközi tárgyalások önálló vitelére,

– a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására,

– önálló és csoportmunkára,

– tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására,

– a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására.

 

Rendelkeznek önálló probléma-felismerő és –megoldó, továbbá innovációs készséggel, kritikai elemző és javaslattevő (kezdeményező) készséggel, kapcsolatteremtő, beilleszkedési és együttműködési, valamint szóbeli és írásbeli kommunikációs készséggel, toleranciával, a másság elfogadásának képességével.

Specializációk:

A Nemzetközi vállalkozások specializációcélja a nemzetközi üzleti élethez kapcsolódó szállítmányozási, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi vállalkozások menedzsmentje, a transznacionális vállalatok gazdálkodása és a versenypolitika témakörében.

Az Európai regionális gazdasági kapcsolatok specializáció a térség gazdasági-, üzleti kapcsolatainak építéséhez, térségi gazdaságfejlesztéshez szükséges ismeretek elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A specializáció hallgatói kiemelten foglalkoznak a kelet-közép-európai gazdasági kapcsolatok kérdésével, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztésével, az interkulturális kommunikáció kérdéseivel.

Tanterv

Mintatanterv
mintatanterv - nappali tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - levelező tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig
mintatanterv - levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)

Eseménynaptár