Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Marketing mesterszak

Szakvezető Intézet: Marketing és TurizmusIntézet

Szakfelelős: Prof. Dr. Piskóti István intézetigazgató, egyetemi tanár

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik különböző üzleti és non-business szervezetekben, intézményekben és vállalkozásokban végeznek marketingtevékenységet, képesek marketingstratégia kialakítására, a tág értelemben vett marketingtevékenységek menedzselésére, különböző szervezetek, folyamatok és szakmai programok irányítására, a szükséges marketingeszközök tartalmának meghatározására, feladatok végrehajtásának koordinálására, s megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzés szakmai sajátossága:

A marketing szak nyitott, ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során, vezetőként a marketing, az értékesítés, a kommunikációs tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

Végzettjeink képesek:

A képzésre belépés kritériuma:

A szak menedzselésében résztvevő érintettek feladatait és hatáskörét az alábbi táblázat foglalja össze.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Dr. Piskóti István, intézetigazgató, egyetemi docens

szak, a képzés működésének és fejlesztésének koordinálása, érdekeinek képviselete a döntéshozatalban, intézeti szakmai, személyi és technikai erőforrások, feltételek biztosítása, belső és külső szakmai, kutatási és oktatásszervezési koordináció,

Szakreferens

Gulyásné Dr. Kerekes Rita, egyetemi docens

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel,

Oktatási adminisztráció

Fetterné Taksás Mónika igazgatási ügyintéző (Marketing Intézet)

Intézeti szintű adminisztráció irányítása, kapcsolattartás oktatókkal-hallgatókkal, dékáni és tanulmányi hivatallal, nyilvántartások vezetése, vizsga és szakmai gyakorlati dokumentumainak kezelése, NEPTUN rendszer intézeti felügyelete.

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Barkóczi Istvánné  igazga-tási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása.

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban működik közre segítő módon.

 

Tanterv


Mintatantervek

Nappali tagozat - Levelező tagozat

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)