Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Kereskedelem és marketing alapképzési szak

Szakvezető Intézet: Marketing és Turizmus Intézet

Szakfelelős: Dr. Nagy Szabolcs intézeti tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

A képzés célja: olyan gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező gazdasági szakemberek képzése, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások keresletvezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, továbbá kellő mélységű ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettjeink képesek:

  • kis- és középvállalatok kereskedelmi tevékenységének szervezésére és irányítására, a kereskedelmi folyamatok elemzésére és tervezésére,
  • különböző termékek és szolgáltatások beszerzésére és értékesítésére,
  • önálló és csoportmunka végzésére,
  • a szervezet funkcionális területeivel és a marketingszolgáltatókkal, beszállítókkal, partnerekkel való együttműködésre,
  • reklám, eladás ösztönzési, piackutatási adatok elemzésére,
  • egyes logisztikai feladatok ellátására,
  • a kereskedelem és marketing specifikus szoftverek használatára,
  • jelentések, felmérések elkészítésére, szóbeli és írásbeli kommunikációra.

Specializációk:

A sales (értékesítési) specializáció célja az értékesítéshez kapcsolódó ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a nagy- és kiskereskedelmi értékesítési technikái, az értékesítésösztönzési technikák, az e-marketing, a logisztikai rendszerek, a külkereskedelemi technika témakörökben, az elméleti ismereteket számos esettanulmánnyal kiegészítve.

A marketingkommunikáció specializáció a területhez kapcsolódó speciális témakörök elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A specializáció hallgatói kiemelten foglalkoznak a kreatív tervezés, a public relations, kampány- és médiatervezés, válságkommunikáció, média-technikák témakörökkel, az elméleti ismereteket számos esettanulmánnyal kiegészítve.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Dr. Nagy Szabolcs intézeti tanszékvezető, habilitált egyetemi docens

szak, a képzés működésének és fejlesztésének koordinálása, érdekeinek képviselete a döntéshozatalban, intézeti szakmai, személyi és technikai erőforrások, feltételek biztosítása, belső és külső szakmai, kutatási és oktatásszervezési koordináció,

Szakreferens

Dr. Molnár László, egyetemi adjunktus

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel,

 

Gulyásné Dr. Kerekes Rita

szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Fetterné Taksás Mónika

igazgatási ügyintéző (Marketing Intézet)

Intézeti szintű adminisztráció irányítása, kapcsolattartás oktatókkal-hallgatókkal, dékáni és tanulmányi hivatallal, nyilvántartások vezetése, vizsga és szakmai gyakorlati dokumentumainak kezelése, NEPTUN rendszer intézeti felügyelete.

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Barnóczki Istvánné igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása.

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációja, a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése – intézeti előkészítés után - kari szinten, a Dékáni Hivatalban történik.

Tanterv

Mintatanterv
mintatanterv - nappali tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - levelező tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig
mintatanterv - levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)

Eseménynaptár