Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak

Szakvezető Intézet: Vezetéstudományi Intézet

Szakfelelős: Veresné dr. Somosi Mariann, intézetigazgató, egyetemi tanár

A képzés célja: olyan gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére, valamint a gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére, továbbá kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettjeink képesek:

  • a problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására,
  • idegen nyelven és az informatika segítségével is a hazai és a nemzetközi üzleti környezetben hatékonyan kommunikálni,
  • önálló munka végzésére a vállalati rendszer különböző részterületein,
  • a gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására,
  • a környezeti változásokhoz való alkalmazkodásra, az önálló karrierépítésre, tapasztalataik értékelése és folyamatos továbbképzés útján; az alapképzésben megismert szakterület gyakorlati úton való kiszélesítésére.

Specializációk:

A menedzsment specializáció célja elméleti és gyakorlati területen egyaránt komplex menedzsment ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése, akik megfelelő tapasztalatok megszerzésével alkalmasak profitorientált, illetve non-profit szervezetekben menedzseri, vezetési-szervezési feladatok ellátására. Ennek megfelelően a kurzusok fókuszában a szervezeti folyamatok hatékony menedzselésére, rendszertani áttekintésre, a rendelkezésre álló erőforrásokkal való gazdálkodás stratégiai és operatív szintű tervezésére és szervezésére irányuló ismeretek állnak.

A vállalkozási specializáció célja elsősorban a mikro- kis, és középvállalkozásokhoz kapcsolódó tervezési, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a kisvállalatok piacelemzés- és piactervezéséről, a költség- és áralakításukról, a pénzügyi tervezésükről, az adózásukról, a készletgazdálkodás, termelésirányítás, információgazdálkodás speciális kisvállalati kérdéseiről.

A szak, illetve a menedzsment specializáció gazdája a Vezetéstudományi Intézet, a vállalkozási specializációt a Gazdálkodástani Intézet gondozza. A működési sajátosságokból adódóan a Szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Veresné Dr. Somosi Mariann, egyetemi tanár

szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Tóthné Kiss Anett, tanársegéd

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Dr. Hornyákné Tóth Eleonóra, igazgatási ügyintéző (Vezetéstudományi Intézet)

Alacsné Kalász Dóra, igazgatási ügyintéző (Gazdálkodástani Intézet)

kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakmai gyakorlat dokumentumainak összegyűjtése

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Barnóczki Istvánné igazgatási ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában és a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.

Tanterv

Mintatanterv
mintatanterv - nappali tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - levelező tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig
mintatanterv - levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)

 

Eseménynaptár