Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

A Kar története

 

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei, adatai közül válogatva vázoljuk fel a „kar-történelmet”, mely bemutatja azt a fejlődési folyamatot, aminek eredményeként Miskolc mára a hazai közgazdász képzés egyik meghatározó jelentőségű bázisává vált.

 

1987-1990

1987-ben az akkor még Nehézipari Műszaki Egyetem Közgazdaságtudományi Intézete, a 37-1986.(VII.31) MT rendelet alapján kapott engedélyt főiskolai szintű közgazdász képzés beindítására. Az Intézet, melynek igazgatója Dr. Susánszky János professzor lett, 4 szaktanszékkel kezdte el a képzést.

 

 

 

 

Közgazdaságtani Tanszék
Alapító vezetője Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella volt. A tanszék 1990 szeptemberében Alkalmazott Közgazdaságtani Tanszék néven alakult újjá, vezetését az alapítótól 1993-ban vette át Dr. Fekete Iván.

Számviteli és Statisztikai Tanszék
Alapító vezetője Dr. Besenyei Lajos professzor.

Vállalatgazdaságtani Tanszék
Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Pénzügy Tanszék
1988-tól Dr. Vékás István vezetésével kezdte tevékenységét.

Az oktatásban természetesen az egyetem több, más karon működő tanszéke, intézete is részt vett. Ezek közül kiemelkedően fontos volt a Társadalomtudományi Intézet, melyet Dr. Nagy Aladár vezetett, s annak keretei között működött a Gazdaságelméleti, a Filozófia, Politológia illetve Szociológia Tanszék. Jelentős súllyal vett részt az oktatásban a Matematika Intézet is.

1990-1994

1990. július elsejével a Közgazdaságtudományi Intézet a 1049/1990.(III.21.) MT határozat alapján Karrá alakult.

A Kar vezetése:

Dr. Czabán János, dékán (1990-1994)
Prof. Dr. Nagy Aladár, oktatási dékánhelyettes (1990-1991); tudományos dékánhelyettes (1991-1994)
Prof. Dr. Szintay István, tudományos dékánhelyettes (1990-1991)
Tóthné dr. Sikora Gizella, oktatási dékánhelyettes (1992-1994)
Dr. Besenyei Lajos, tudományos dékánhelyettes (1994)


 

A Kar szervezete új tanszékekkel bővült (tanszékek száma 6) :

Szervezés és Vezetés Tanszék
Alapító vezető: Dr. Szintay István egyetemi tanár

Gazdaságelméleti Tanszék
Alapító vezető: Dr. Nagy Aladár egyetemi tanár

1990-ben az egyetemi képzési jogosítvány megszerzésével kialakult a 3+2-es, úgynevezett soros képzési struktúra, melynek keretében főiskolai és egyetemi közgazdász diplomákat adtunk ki gazdálkodási szakon.

1992-ben a Bradfordi Egyetem Menedzser Képző Központjával kötött hároméves együttműködés keretében, kísérleti angol nyelvű MBA program indult.

1993. június 26-án adott ki a kar először egyetemi diplomát a tanévzáró ünnepségén 85 hallgatónak.

1993. szeptemberében indult „Vállalkozáselmélet és gyakorlat” címmel a Kar Ph.D. programja; az iskola vezetésére Dr. Nagy Aladár, egyetemi tanár, DSc. kapott felkérést.

1994-1998

A Kar vezetése:

Prof. Dr. Besenyei Lajos, dékán (1994-1997)
Prof. Dr. Szintay István, dékán (1997-1998)
Bánhelyi Tiborné Dr., oktatási dékánhelyettes (1994-1995)
Dr. Szakály Dezső, tudományos dékánhelyettes (1994-1998)
Dr. Kovács Károly, nemzetközi igazgató (1994-1996)
Dr. Fekete Iván, oktatási dékánhelyettes (1995-1998)
Dr. Piskóti István, PR dékánhelyettes (1996-1997)
Dr. Pál Tibor, dékánhelyettes (1997-1998)
 

A Kar szervezete két újabb tanszékekkel bővült:

Marketing Tanszék
1994-ben alakult, alapító vezető: Dr. Piskóti István egyetemi docens

Regionális Gazdaságtan Tanszék
1996-ban alakult, alapító vezető: Dr. Kocziszky György egyetemi tanár

1995 szeptemberétől a negyedik évfolyamtól szakirányi képzés keretében folytatják tanulmányaikat a hallgatóink. Öt szakirány közül választhatnak: Európai Unió-, Marketing-, Menedzsment-, Pénzügy-számvitel-, és Vállalkozási szakirány.

1996-tól megszüntettük a 3+2-es oktatási struktúrát, s kialakult az egységes ötéves egyetemi képzés, mely ugyanakkor lehetőséget kínál a bekapcsolódásra a máshol végzett főiskolai diplomával rendelkezők számára.

A Ph.D. képzés keretében az 1995/96-os tanévtől bevezetésre került a kreditrendszer.


1998-2002

A Kar vezetése:

Prof. Dr. Szintay István, dékán (1998-2002)
Dr. Fekete Iván, oktatási dékánhelyettes (1998-1999)
Dr. Tóthné dr. Sikora Gizella, oktatási dékánhelyettes (1999-2002)
Dr. Pál Tibor, dékánhelyettes (1998-2002)
Dr. Szakály Dezső, tudományos dékánhelyettes (1998-2001)
Dr. Tóth László, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (2001-2002)
 

 


2000. július elsejétől kiteljesedett a kar szervezeti struktúrája, hat intézet alakult, 14 tanszékkel.


Európa Gazdaságtana Intézet (Intézetigazgató: Dr. Kocziszky György)

 • Regionális Gazdaságtan Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Kocziszky György)
 • Humán Erőforrás Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Fekete Iván)

Gazdaságelméleti Intézet (Intézetigazgató: Dr. Nagy Aladár)

 • Közgazdaságtani Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Nagy Aladár)
 • Világgazdaságtani Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Tóth László 2000-2004)

Gazdálkodástani Intézet (Intézetigazgató: Dr. Czabán János 2000-2001, Pelczné dr. Gáll Ildikó 2001-)

 • Vállalatgazdaságtani Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Czabán János, 2000-2001, Dr. Illés Mária 2001-)
 • Üzleti Vállalkozási Tanszék (Pelczné dr. Gáll Ildikó)

Marketing Intézet (Intézetigazgató: Dr. Piskóti István)

 • Marketing stratégia és Kommunikáció Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Piskóti István)
 • Nemzetközi Marketing Tanszék (Dr. Dankó László)

Üzleti Információgazdálkodási és Módszertani Intézet (Intézetigazgató: Dr. Besenyei Lajos)

 • Pénzügy Tanszék  (Tanszékvezető: Dr. Gyöngyösy Zoltán 1998-2000, Dr. Gál Jolán 2000-2001, Dr. Bozsik Sándor 2001-)
 • Számviteli Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Pál Tibor)
 • Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Besenyei Lajos)

Vezetéstudományi Intézet (Intézetigazgató: Dr. Szintay István)

 • Innováció és Technológiamenedzsment Tanszék (Dr. Szakály Dezső)
 • Szervezeti Magatartás Tanszék (Veresné dr. Somosi Mariann)
 • Vezetési Tanszék (Dr. Szintay István)

2002-2006

A Kar vezetése:

Prof. Dr. Szintay István, dékán (2002-2006)
Dr. Piskóti István, oktatási dékánhelyettes (2002-2006)
Dr. Tóth László, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (2002-2004)
Dr. Heidrich Balázs, posztgraduális dékánhelyettes (2002-2006)
Dr. Szegedi Krisztina, tudományos és nemzetközi dékánhelyettes (2004-2006)
 

 

 

2005-ben a Kar részt vett az Üzleti képzési területen az új Bologna-szakok kidolgozásában. A Magyar Akkreditációs Bizottság mind a négy új szak

 • Gazdálkodási és Menedzsment (BA)
 • Kereskedelem és Marketing (BA)
 • Pénzügy és Számvitel (BA)
 • Nemzetközi gazdálkodási (BA)

indítását engedélyezte 2005-ben a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán.

2005-ben az Európa Gazdaságtana Intézet Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézetté alakult (Intézetigazgató: Dr. Kocziszky György), és új tanszékkel bővült:

 • Regionális Gazdaságtan Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Kocziszky György),
 • Humán Erőforrás Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Fekete Iván),
 • Világgazdaságtani Tanszék (Tanszékvezető: Dr. Illés Iván).

2006-2010

A Kar vezetése:


Prof. Dr. Kocziszky György, dékán (2006-2010)
Veresné Dr. Somosi Marianna, oktatási dékánhelyettes (2006-2010)
Dr. Karajz Sándor, tudományos dékánhelyettes (2006-2010)
Lukács Edit, beiskolázási és idegennyelvű képzésért felelős igazgató (2006-2010)

 

 

 

 • Logisztikai menedzsment Msc
 • Marketing Msc
 • Master of business administration (HUN)
 • Master of business administration (ENG)
 • Nemzetközi gazdaság és gazdálkodás Msc
 • Regionális és környezeti gazdaságtan Msc
 • Számvitel Msc
 • Vállalkozásfejlesztés Msc
 • Vezetés és szervezés Msc

2010-2014

A Kar vezetése:


Prof. Dr. Kocziszky György, dékán (2010-2014)
Dr. Szakály Dezső, tudományos dékánhelyettes (2010-2013)
Veresné Dr. Somosi Marianna, oktatási dékánhelyettes (2010-2014)
Dr. Karajz Sándor, tudományos dékánhelyettes (2010-2013)
Dr. G. Fekete Éva, tudományos dékánhelyettes (2013-2014)

 

 

 • 2010-ben megtörtént a Master of Business Administration (ENG) mesterszak akkreditációja.
 • 2011-ben megalakult a Munka és Társadalomgazdaságtani Intézeti Tanszék.
 • 2012-ben megindult az Emberi erőforrás alapszak.

 

Eseménynaptár