Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Vállalkozásfejlesztés mesterszak

Szakvezető Intézet: Gazdálkodástani Intézet

Szakfelelős: Prof. Dr. Illés Mária, egyetemi tanár

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik magas színvonalú, versenyképes elméleti és módszertani ismeretek birtokában képesek a gazdálkodó szervezetek tevékenységének átfogó elemzésére, a fejlesztési célú döntések hatásmechanizmusainak átlátására, megvalósításuk gazdasági irányítására. Ugyanakkor a magas szintű gazdálkodási és vállalkozásfejlesztési ismeretanyag, valamint a tudatosan fejlesztett vezetői képességek és készségek birtokában alkalmasak a hazai és a nemzetközi gazdasági élet különböző területein közép- és felsővezetői feladatok ellátására is.

Végzettjeink képesek:

a vállalati gazdálkodás összefüggésrendszerének és kölcsönhatásainak felismerésére,

a jövőbeli jövedelmezőségre ható tényezők mindenkori jelentőségük szerinti értékelésére,

a gazdálkodás színvonalának feltérképezéséhez szükséges módszerek differenciált alkalmazására,

a gazdálkodás fő kérdéseiben hiányos információk mellett is megbízható eligazodásra,

a megismert vállalatfejlesztési innovatív módszerek kreatív módon történő alkalmazására,

szakmailag megalapozott döntések meghozatalára,

az üzleti kommunikációs és tárgyalási technikák aktív és hatékony alkalmazására.

 

A Vállalkozásfejlesztés mesterszak bármilyen főiskolai diplomával rendelkező számára nyitott. Ajánljuk a képzést minden olyan végzettség, tevékenység kiegészítőjeként, ahol a jelentkező munkája során a vezetési, vállalkozási tevékenység végzése meghatározó jelentőségű:

A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodás területén főiskolai (bachelor) diplomát szerzetteknek, a szakmai elméleti és gyakorlati ismereteik elmélyítése érdekében;

A más gazdaságtudományi területen végzetteknek vállalkozásfejlesztési, magas fokú üzleti ismeretek, valamint vezetői képességek és készségek elsajátítása érdekében;

Mérnököknek, pedagógusoknak, bölcsész, egészségügyi és egyéb szakterületen diplomával rendelkezők számára új szakmai készségek, elméleti és gyakorlati üzleti ismeretek megszerzése érdekében, melyek egyrészt versenyelőnyt jelenthetnek saját szakmájukban, másrészt lehetőséget teremt számukra új szakterületek megismerésében, meghódításában.

 

A képzésre belépés kritériuma:

A gazdálkodás és menedzsment, valamint a nemzetközi gazdálkodási alapszakról érkezők számára nincs további belépési feltétel, tanulmányi felvételi eredményeik alapján kerülnek besorolásra.

Minden más képzési területről érkezőknek csak 30 tantárgyi kreditpont kell előzetesen teljesíteniük, dokumentálniuk az üzleti képzési alaptantárgyaiból a következő struktúrában módszertani alapozó ismeret (8 kredit), elméleti-gazdaságtani alapozó ismeret (10 kredit), egységes üzleti alapozó ismeretek (12 kredit).

 

A szak gazdája a Gazdálkodástani Intézet. A működési sajátosságokból adódóan a Szak menedzselésében intézményi és kari közreműködők is megjelennek. A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában és a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Prof. Dr. Illés Mária, egyetemi tanár

szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Szakreferens

Kádárné Dr. Horváth Ágnes, egyetemi docens

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Alacsné Kalász Dóra, igazgatási ügyintéző

kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakmai gyakorlat dokumentumainak összegyűjtése

Hallgatói ügyintézés nem oktatási ügyekben

Víghné Kalocsai Judit

EÜK ügyintéző (Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ)

kapcsolattartás hallgatókkal, kérvények kezelése, kari és intézményi adatszolgáltatás, féléves beiratkoztatás kezelése, NEPTUN-rendszer adatainak karbantartása

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációjában szükséges szerződések megkötése kari szinten közösen, a Dékáni Hivatalban történik.


Tanterv
 

Mintatantervek 2017 februártól (nappali és levelező)

Mintatantervek 2016-ig: Nappali tagozat - Levelező tagozat

Eseménynaptár