Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Posztgraduális képzéseink
 

Letölthető mintatantervek

További tájékoztatás a következő email címen kapható: gazddek@uni-miskolc.hu

TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT
 

A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi, alap vagy mesterszakos diploma – A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 20 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség Település- és területfejlesztési menedzsment szakértő

A képzés célja – Olyan szakemberek képzése, akik a település- és területfejlesztés kérdéseinek átfogó ismeretében képesek vállalkozási, államigazgatási és közigazgatási területeken település- és területfejlesztési feladatok ellátására, irányítására, az európai integrációs feltételekhez igazodó pályázati környezet feladatainak megoldására.

Főbb tanulmányi területek – A tanrendben szereplő legfontosabb tantárgycsoportok: módszertani és gazdasági ismeretek, EU fejlesztési politika és gyakorlat, alkalmazott regionális gazdaságtan.

Ideális jelentkező – Problémaorientált, pontos, precíz, ambiciózus, széles látókörű, érdeklődő, megbízható, kitartó, kommunikatív.

Elhelyezkedési lehetőségek – NFT intézmények (irányító hatóságok, közreműködő szervezetek, monitoring intézmények), kereskedelmi és iparkamarák, fejlesztési ügynökségek, önkormányzatok, kistérségi területfejlesztési társulások, pályázatíró irodák.

Képzési jellemzők – Kezdete: szeptember – Időtartama: 3 félév – Gyakorisága: 3 hét/félév (hétfőtől péntekig) Helyszíne: ME-GTK, Miskolc – Költségtérítés díja: 100 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga – A számonkérés módja: A tantárgyak jellegéhez igazodóan írásbeli, szóbeli vizsga, illetve gyakorlati jegy. – A záróvizsgára bocsátás feltételei: Az abszolutórium megszerzése, két opponens által pozitívan elbírált szakdolgozat.

A jelentkezés módja és feltételei – A jelentkezés formája: a Dékáni Hivatalban, illetve a Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetben beszerezhető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, önéletrajz. – Érdeklődni lehet: Kapcsolattartó/szakfelelős: Radicsné Almai Marianna, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, e-mail: reggazd@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.uni-miskolc.hu/~euint/ – Jelentkezési határidő minden év július 31.
EURÓPA TANULMÁNYOK

A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: Főiskolai vagy egyetemi diploma. - A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 20 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség –Európa szakértő

A képzés célja – Olyan szakemberek képzése, akik az Európai Unió működésének átfogó ismeretében képesek Magyarországnak az Európai Unióba történő integrálódási folyamatában vállalkozási, államigazgatási és közigazgatási területeken szakértői feladatok ellátására, irányítására.

Főbb tanulmányi területek –A tanrendben szereplő legfontosabb tantárgycsoportok: általános alapozó tárgyak, készségfejlesztő módszertan – pályázatírási modul, szakmai tárgyak.

Ideális jelentkező: - Problémaorientált, pontos, precíz, ambiciózus, széles látókörű, érdeklődő, megbízható, kitartó kommunikatív.

Elhelyezkedési lehetőségek – EU-intézményei, külföldi magyar képviseletek, kirendeltségek, minisztériumok, NFT intézményei, kereskedelmi és iparkamarák, fejlesztési ügynökségek, önkormányzatok, területfejlesztési társulások, pályázatíró irodák.

Képzési jellemzők –Kezdete: 2012. szeptember - Időtartama 4 félév – Gyakorisága: 3hét/félév – Helyszíne: ME-GTK, Miskolc – Költségtérítés díja: 80ezer Ft/félév.

Számonkérés és záróvizsga – A számonkérés módja: A tantárgyak jellegéhez igazodóan írásbeli, szóbeli vizsga, illetve gyakorlati jegy. – A záróvizsgára bocsátás feltételei: Az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat elkészítése.

A jelentkezés módja és feltételei –A jelentkezés formája: a Dékáni Hivatalban, illetve a Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetben beszerezhető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: önéletrajz, diplomamásolat. – Érdeklődni lehet: Kapcsolattartó/szakfelelős: Fehérné Titkó Emília, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, e-mail: reggazd@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.uni-miskolc.hu/~euint/ - Jelentkezési határidő minden év július 31.

 
HUMÁNMENEDZSMENT

A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: Államilag akkreditált főiskolai vagy egyetemi diploma. – A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 20 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség – Közgazdasági egyetemi oklevéllel rendelkezők esetében egyetemi szakközgazdász humánmenedzsment szakon; egyéb egyetemi és főiskolai oklevéllel rendelkezők esetében humánmenedzsment-szakértő.

A képzés célja – Olyan szakemberek képzése, akik ismerik a nemzetközi és hazai munkaerőpiac intézményrendszerét, működési mechanizmusát, jogszabályait, a társadalmi-gazdasági, munkaerő-piaci tényezők ismeretében képesek intézmények és gazdasági társaságok humánstratégiájának és politikájának kialakítására, az emberi viszonyok kezeléséhez szükséges vezetői, közgazdasági, jogi és kommunikációs ismeretekkel rendelkeznek, konfliktusok kezelésére szakmailag felkészültek, a humánstratégiai szemléletmód, a közigazgatás, az üzleti, az oktatás-kutatás, a kultúra és a média különböző területein.

Főbb tanulmányi területek – a tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Gazdaságtan, menedzsment, kultúra és gazdaság, humánerőforrás-gazdaságtan, munkaerőpiac, humánstratégiai menedzsment, humánerőforrás-fejlesztés, interkulturális kommunikáció, nemzetközi összehasonlító gazdaságtan, gazdaságpszichológia, politológia, társadalmi marketing, számvitel és adózási ismeretek, munkaerőpiac, munkajog. – Specializálódási lehetőségek: Munkaerő-piaci elemző, humánerőforrás-gazdálkodó, HR-menedzser, HR-szakértő, HR-tanácsadó.

Ideális jelentkező – Emberközpontú gazdálkodásformával, az emberi viszonyok kezeléséhez alkalmas képességgel és tapasztalattal rendelkezik.

Elhelyezkedési lehetőségek – Közigazgatás üzleti-vállalkozási szféra, civil szervezetek, oktatás-kutatás, kultúra és média különböző területein.

Képzési jellemzők – Kezdete: 2012. szeptember – Időtartama: 4 félév – Gyakorisága: kéthetente péntek-szombat – Helyszíne: ME-GTK, Miskolc – Költségtérítés díja: 110 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga – A számonkérés módja: Szóbeli vizsga, beszámoló (gyakorlati jegy), szigorlatok, szakdolgozat elkészítése, záróvizsga, diplomavédés. – A záróvizsgára bocsátás feltételei: Az abszolutórium megszerzése, szakdolgozat elkészítése.

A jelentkezés módja és feltételei – A jelentkezés formája: a Dékáni Hivatalban, illetve a Humán Erőforrás Tanszéken beszerezhető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, önéletrajz. – Érdeklődni lehet: Kapcsolattartó/szakfelelős: Fehérné Titkó Emília, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, e-mail: reggazd@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.gtk.uni-miskolc.hu – Jelentkezési határidő minden év július 31.


JOGÁSZ-KÖZGAZDÁSZ

A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: Jogi egyetemi diploma. – A képzés indításának feltétele: A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség – Közgazdasági szakokleveles jogász.

A képzés célja – Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaság elméleti alapjait elsajátítva, az alkalmazott közgazdaság-tudományi ismeretek, valamint a korszerű közgazdasági elemzési módszerek birtokában képesek a nemzetközi és a makrogazdasági folyamatokban eligazodni, alkalmasak ezek áttekintésére, elemzésére és értékelésére, felkészültek arra, hogy a gazdálkodás különféle területein felsőfokú szakképzettséget igénylő funkciókat ellássanak, gazdasági feladatok végzését irányítsák, a döntéseket előkészítsék, a végrehajtást megszervezzék, továbbá vezetői munkakört töltsenek be.

Főbb tanulmányi területek – A tanrendben szereplő tárgyak: Adóügy, Banküzemtan, Bevezetés a számvitelbe, Elemzés és ellenőrzés, EU ismeretek, Gazdasági informatika, Gazdaságpolitika alapjai, Gazdaságszociológia, Humán erőforrás gazdaságtan, Információgazdálkodás, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan, Marketing, Marketingkutatás, Matematika, Nemzetközi gazdaságtan, Pénzügyek, Speciális számvitel, Statisztika, Stratégiai menedzsment, Szervezés és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás, Üzleti statisztika, Üzleti számvitel, Üzleti tervezés, Vállalatgazdaságtan, Vállalati erőforrás gazdálkodás, Vállalati etika, Vállalati pénzügyek, Vállalati prognosztika, Vállalati stratégia.

Ideális jelentkező – Problémaorientált, pontos precíz, ambiciózus, széles látókörű, érdeklődő megbízható, kitartó kommunikatív.

Képzési jellemzők – Kezdete: 2012. szeptember – Időtartama: 4 félév – Gyakorisága: kéthetente péntek-szombat – Helyszíne: ME-GTK, Miskolc – Költségtérítés díja: 120 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga – A számonkérés módja: A féléveket a tanterv szerint gyakorlati jegy, kollokvium vagy szigorlat zárja. Sikeres teljesítésükkel a hallgatók záróvizsgát tesznek, amely tartalmazza a tanulmányi időszak utolsó részében készítendő záródolgozat megvédését is. – A záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt követelmények teljesítése, megadott számú gyakorlati jegy megszerzése, vizsgák – kollokvium, szigorlat– letétele, 2 bíráló által elfogadott szakdolgozat.

Diploma kiadás feltétele: legalább egy idegen nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A hallgató Záróvizsga Bizottság előtt védi meg szakdolgozatát. A szakdolgozat megvédése során a hallgatónak számot kell adnia arról, hogy a kiegészítő szakképesítéshez szükséges tudással rendelkezik és a tanult ismereteket biztonsággal alkalmazni képes.

A jelentkezés módja és feltételei – A jelentkezés formája: A Dékáni Hivatalban beszerezhető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevél és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata.– Érdeklődni lehet: Kapcsolattartó/szakfelelős: Fehérné Titkó Emília, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, e-mail: gazddek@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.gtk.uni-miskolc.hu – Jelentkezési határidő minden év július 31.


MÉRNÖK-KÖZGAZDÁSZ

A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: Mesterképzésben (vagy korábban egyetemi szintű alapképzésben) szerzett oklevél és a műszaki vagy agrár képzési területen szerzett mérnök, vagy a természettudomány képzési területen szerzett alkalmazott matematikus, biológus, csillagász, fizikus, geofizikus, geográfus, geológus, környezettudomány, matematikus, meteorológus, vegyész stb. szakképzettség. – A képzés indításának feltétele: A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végezettség – Mérnök-közgazdász gazdálkodási szakon.

A képzés célja – A képzés keretében a hallgatók mérnöki tanulmányaik kiegészítésével megismerkednek a gazdaságban érvényesülő törvényszerűségekkel, a gazdálkodó szervezetek működési mechanizmusával, felépítésével és vezetésével, a gazdasági döntések előkészítésének és megvalósításának feladataival, módszereivel és a gazdálkodó szervezetek egyes funkcióihoz (marketing, fejlesztés, beruházás, termelésirányítás, a gazdasági erőforrásokkal való gazdálkodás stb.) kapcsolódó ismeretekkel. A tantervi struktúra egységes szakképzettség biztosítása mellett lehetőséget nyújt bizonyos mértékű specializálódásra is.

Főbb tanulmányi területek – A tanrendben szereplő tárgyak: Adóügy, Banküzemtan, Bevezetés a számvitelbe, Elemzés és ellenőrzés, EU ismeretek, Gazdasági informatika, Gazdaságpolitika alapjai, Gazdaságszociológia, Humán erőforrás gazdaságtan, Információgazdálkodás, Jogi ismeretek, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan, Marketing, Marketingkutatás, Nemzetközi gazdaságtan, Pénzügyek, Speciális számvitel, Statisztika, Stratégiai menedzsment, Szervezés és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás, Üzleti statisztika, Üzleti számvitel, Üzleti tervezés, Vállalatgazdaságtan, Vállalati erőforrás gazdálkodás, Vállalati etika, Vállalati pénzügyek, Vállalati prognosztika, Vállalati stratégia.

Elhelyezkedési lehetőségek – A szak követelményeit teljesítve, módszertani és széles körű szakmai megalapozás után a közgazdasági problémák önálló felismerésére, elemzésére és megoldására képes szakemberekké válnak.

Képzési jellemzők – Kezdete: 2012. szeptember Időtartama: 4 félév – Gyakorisága: kéthetente péntek-szombat – Helyszíne: ME-GTK, Miskolc – Költségtérítés díja: 120 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga – A számonkérés módja: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák, beszámolók, kollokviumok, szigorlatok letételéből, valamint szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából áll. – A záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt követelmények teljesítése, megadott számú gyakorlati jegy megszerzése, vizsgák – kollokvium, szigorlat– letétele, 2 bíráló által elfogadott szakdolgozat

Diploma kiadás feltétele: legalább egy idegen nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A hallgató Záróvizsga Bizottság előtt védi meg szakdolgozatát. A szakdolgozat megvédése során a hallgatónak számot kell adnia arról, hogy a kiegészítő szakképesítéshez szükséges tudással rendelkezik és a tanult ismereteket biztonsággal alkalmazni képes.

A jelentkezés módja és feltételei – A jelentkezés formája: a Dékáni Hivatalban beszerezhető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevél és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata. – Érdeklődni lehet: Szakfelelős/kapcsolattartó:Fehérné Titkó Emília, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, honlap: http://www.gtk.uni-miskolc.hu, E-mail: gazddek@uni-miskolc.hu – Jelentkezési határidő minden év július 31.


ORVOS-KÖZGAZDÁSZ, GYÓGYSZERÉSZ-KÖZGAZDÁSZ

A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: Orvos illetve gyógyszerész oklevéllel rendelkezők. – A képzés indításának feltétele: A képzés megfelelő számú jelentkezés esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség – Orvos-közgazdász, gyógyszerész-közgazdász

A képzés célja: - Olyan gazdasági szakemberek képzése, akik a közgazdaság elméleti alapjait elsajátítva, az alkalmazott közgazdaság-tudományi ismeretek, valamint a korszerű közgazdasági elemzési módszerek birtokában képesek a nemzetközi, a makrogazdasági folyamatokban eligazodni, alkalmasak ezek áttekintésére, elemzésére és értékelésére, felkészültek arra, hogy a gazdálkodás különféle területein felsőfokú szakképzettséget kívánó funkciókat ellássanak, gazdasági feladatok végzését irányítsák, a döntéseket előkészítsék, a végrehajtást megszervezzék, továbbá vezetői munkakört töltsenek be.

Főbb tanulmányi területek – A tanrendben szereplő legfontosabb tárgyak: Adóügy, Banküzemtan, Bevezetés a számvitelbe, Bevezetés a közgazdaságtanba, Egészségügyi jog, Elemzés és ellenőrzés, EU ismeretek, Gazdasági informatika, Gazdaságpolitika alapjai, Gazdaságszociológia, Humán erőforrás gazdaságtan, Információgazdálkodás, Környezetgazdaságtan, Külgazdaságtan, Marketing, Marketingkutatás, Pénzügyek, Speciális számvitel, Statisztika, Stratégiai menedzsment, Szervezés és vezetéselmélet, Szervezeti magatartás, Üzleti statisztika, Üzleti számvitel, Üzleti tervezés, Vállalatgazdaságtan, Vállalati erőforrás gazdálkodás, Vállalati etika, Vállalati pénzügyek, Vállalati prognosztika, Vállalati stratégia.

Ideális jelentkező - Problémaorientált, pontos precíz, ambiciózus, széles látókörű, érdeklődő megbízható, kitartó kommunikatív.

Képzési jellemzők – Kezdete: 2012. szeptember – Időtartama 4 félév – Gyakorisága: kéthetente péntek-szombat – Helyszíne: ME-GTK, Miskolc – Költségtérítés díja: 120 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga – A számonkérés módja: Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt, részben egymásra épülő, részben egymástól független aláírások és gyakorlati jegyek megszerzéséből, vizsgák, beszámolók, kollokviumok, szigorlatok letételéből, valamint szakdolgozat elkészítéséből és a záróvizsgából áll. – A záróvizsgára bocsátás feltételei: A tantervben előírt követelmények teljesítése, megadott számú gyakorlati jegy megszerzése, vizsgák – kollokvium, szigorlat– letétele, 2 bíráló által elfogadott szakdolgozat

Diploma kiadás feltétele: legalább egy idegen nyelvből középfokú, C típusú állami vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga.

A hallgató Záróvizsga Bizottság előtt védi meg szakdolgozatát. A szakdolgozat megvédése során a hallgatónak számot kell adnia arról, hogy a kiegészítő szakképesítéshez szükséges tudással rendelkezik és a tanult ismereteket biztonsággal alkalmazni képes.

A jelentkezés módja és feltételei – A jelentkezés formája: a Dékáni Hivatalban beszerezhető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: oklevél és nyelvvizsga-bizonyítvány másolata. – Érdeklődni lehet: Kapcsolattartó/szakfelelős: Fehérné Titkó Emília, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, e-mail: gazddek@uni-miskolc.hu, honlap: http://www.gtk.uni-miskolc.hu, Jelentkezési határidő minden év július 31.

 

HELYI FOGLALKOZTATÁS-FEJLESZTÉS SZAKIRÁNYÚ TÁVOKTATÁSI TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

A részvétel feltételei – A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy egyetemi, alap vagy mesterszakos diploma – Technikai feltétel: internet és skype elérés (egyéni vagy közösségi) - A képzés indításának feltétele: A képzés legalább 15 fő jelentkezése esetén indul.

Az oklevélben szereplő szakirányú végzettség: helyi foglalkoztatás-fejlesztési tanácsadó

A képzés célja – Olyan szakemberek képzése, akik a helyi gazdaságfejlesztés kérdéseinek átfogó ismeretében képesek a helyi foglalkoztatást előtérbe helyező települési és kistérségi, közösségi alapú gazdaságfejlesztés szervezésére és irányítására.

Főbb tanulmányi területek – Alapozó ismeretek: Regionális gazdaságtan, Társadalom térszerkezete, Területi politikák. Általános fejlesztési ismeretek: Kommunikáció és lobbi, Regionális tervezés és programmegvalósítás, Team menedzsment, Projekttervezés és megvalósítás, Határ menti együttműködések szervezése. Specializált szakmai ismeretek: Munkaerőpiac és foglalkoztatáspolitika, Integrált vidékfejlesztés, Helyi foglalkoztatás-fejlesztés 1-2., Helyi foglalkoztatás-fejlesztési esettanulmányok.

Ideális jelentkező – Társadalmi problémákra fogékony, rendszerben gondolkodó, szolidáris, kommunikatív, kreatív, megbízható.

Elhelyezkedési lehetőségek – A helyi foglalkoztatás-fejlesztési tanácsadó a helyi foglalkoztatás tervezésével, szervezésével, a működést és a fejlesztést segítő programalkotással, projektmenedzsmenttel kapcsolatos munkakör ellátására képes állami, önkormányzati (közfoglalkoztatási), vállalati (profitorientált, szociális szövetkezeti) és civil (non-profit szervezetek) munkaterületeken.

Képzési jellemzők – Kezdete: 2014. szeptember – Időtartama: 2 félév – Formája: távoktatás – Bejelentkezés: 2 hetente – Költségtérítés díja: 150 ezer Ft/félév, bevezető áron 100 ezer Ft/félév

Számonkérés és záróvizsga – Modulonként írásbeli feladatsorok on-line megoldása, továbbá a modul témájához kapcsolódó, önállóan elkészített, 5-6 oldal terjedelmű dolgozat beadása. A záróvizsgára bocsátás feltételei: Az abszolutórium megszerzése, két opponens által pozitívan elbírált szakdolgozat. A záróvizsga részei: A szakdolgozat megvédése, valamint komplex vizsga, amelynek alapja a képzés összes tantárgyának ismeretanyagát átfogó tételsor.

A jelentkezés módja és feltételei – A jelentkezés formája: a Dékáni Hivatalban, illetve a Világ és Regionális Gazdaságtan Intézetben beszerezhető jelentkezési lapon. Csatolandó dokumentumok: diplomamásolat, önéletrajz. – Érdeklődni lehet: Kapcsolattartó:Dr. Lipták Katalin, cím: 3515 Miskolc-Egyetemváros, e-mail: liptak.katalin@uni-miskolc.hu, honlap: www.gtk.uni-miskolc.hu/crossedu – Jelentkezési határidő minden év július 31.

 

 

Eseménynaptár