Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak

Szakvezető Intézet: Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

Szakfelelős: Dr. Nagy Zoltán, intézetigazgató, egyetemi docens

 

A képzés célja: legalább két idegen nyelven magas szinten tárgyalóképes gazdasági szakemberek képzése, akik közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismereteik és szakirányú tudásuk birtokában képesek a nemzetközi vállalkozói tevékenység végzésére és irányítására, szervezésére és kellő ismeretekkel rendelkeznek a képzés második ciklusban történő folytatásához.

Végzettjeink képesek:

  • a nemzetközi áru, szolgáltatások és pénzügyi mozgások elemzésére,
  • regionális és hazai relációkban való párhuzamos gondolkodásra,
  • nemzetközi tárgyalások önálló vitelére,
  • a menedzsment funkciók gyakorlati alkalmazására,
  • önálló és csoportmunkára,
  • tárgyalási, prezentációs és meggyőzési technikák alkalmazására,
  • a problémák önálló felismerésére, a feladatok kijelölésére, rangsorolására és megoldására.

Specializációk:

A Nemzetközi vállalkozások specializációcélja a nemzetközi üzleti élethez kapcsolódó szállítmányozási, pénzügyi, gazdálkodási ismeretek elmélyítése. A specializáción végzettek ennek megfelelően többlet ismeretet szereznek a nemzetközi szállítmányozás, a nemzetközi vállalkozások menedzsmentje, a transznacionális vállalatok gazdálkodása és a versenypolitika témakörében.

Az Európai regionális gazdasági kapcsolatok specializáció a térség gazdasági-, üzleti kapcsolatainak építéséhez, térségi gazdaságfejlesztéshez szükséges ismeretek elmélyítéséhez nyújt kiegészítő ismereteket. A specializáció hallgatói kiemelten foglalkoznak a kelet-közép-európai gazdasági kapcsolatok kérdésével, a határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztésével, az interkulturális kommunikáció kérdéseivel.

A Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet a képzés szakmai gazdája. A nemzetközi gazdálkodás alapképzési szakkal kapcsolatos szakmai és operatív feladatokat az intézet munkatársai látják el, az alábbiak szerint:

Feladat

Felelős

Felelősség

Szakvezető

Dr. Nagy Zoltán, intézetigazgató egyetemi docens

szak koordinálása, működtetése és fejlesztése, szak érdekeinek képviselete a döntéshozatalban

Specializáció-vezetők

Dr. Nagy Zoltán, intézetigazgató egyetemi docens

Prof. Dr. G. Fekete Éva, egyetemi tanár

specializációk szakmai irányítása, a tananyagok fejlesztése, szakmai kirándulások szervezése

Szakreferens

Dr. Lipták Katalin, egyetemi adjunktus

közreműködés szakkal kapcsolatos adminisztratív feladatokban, dokumentáció karbantartása, hallgatók és oktatók tájékoztatása, kapcsolattartás a hallgatókkal, oktatókkal, és az intézményi szervezetekkel, szakmai gyakorlat megszervezése és koordinálása

Oktatási adminisztráció

Radicsné Almai Marianna, igazgatási ügyintéző

 

kapcsolattartás oktatókkal, szakvezetővel, Dékáni Hivatallal, nyilvántartások vezetése, szakmai gyakorlat dokumentumainak összegyűjtése

Egyetemi Ügyfélszolgálati Központ

Barnóczki Istvánné, ügyintéző

hallgatói tanulmányi ügyek kezelése

 

A felvételi eljárásban, a tanulmányok elindításának és zárásának adminisztrációja, a szakmai gyakorlatok lebonyolításához szükséges szerződések megkötése – intézeti előkészítés után - kari szinten, a Dékáni Hivatalban történik.

Tanterv

Mintatanterv
mintatanterv - nappali tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - levelező tagozat 2013. szeptember 1-től
mintatanterv - nappali tagozat 2013. augusztus 31-ig
mintatanterv - levelező tagozat 2013. augusztus 31-ig

Mintatanterv (2016-tól érvényes, nappali és levelező)

Eseménynaptár