Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

A sorozatban eddig megjelent kiadványok

 

Innovatív számviteli rendszerek
Pál Tibor

A rendkívül gyorsan változó gazdálkodási körülmények – ide értve a környezeti tulajdonsá-gok mellett a különböző válságjelenségeket is – indokolttá, sőt szükségszerűvé teszik azoknak az új, illetve újszerű megoldásoknak a keresését, amelyek segítséget nyújthatnak mind az egyes gazdálkodók, mind a szabályozórendszerek megalkotóinak számára abban, hogy megfelelő keretek között tartva tevékenységüket sikeresen megfeleljenek a jelen kihívásainak és eleget tegyenek a jövőben várhatóan megjelenő új elvárásoknak. Ez a jegyzet kiragadva néhány olyan területet, amely hozzárendelhető ezekhez a célokhoz, különböző módszerekkel és sajátos szempontrendszert érvényesítve mutatja be a számviteli információk minőségi kérdéseit és a nemzetközi számviteli rendszerek fő jellemzőit, önálló fejezetként tárgyalja a valós értékelés számviteli vonatkozásait, valamint nagy teret szentel a környezeti számvitel kétségtelenül jelentős kérdéseinek. A feldolgozást az alapvetően számviteli megközelítés jellemzi, ezzel is alátámasztva a számviteli információs rendszerek felhasználásának és alkalmazásának egyre inkább elfogadott új irányait. A jegyzet korábbi kutatásokra is épít, de szerkesztése és gondolatmenete alapvetően új célokat jelöl ki, nagymértékben hozzájárulva a változó feltételrendszerhez történő alkalmazkodást elősegítő szükségszerű megújuláshoz az üzleti tudományok e szegmenségben.
 


Adalékok a regionális innovációs hálózatok elméletéhez és gyakorlatához
Nyiry Attila

A világgazdaságban zajló változások következtében, a tudományos és technológiai fejlődés eredményeként a korábbinál gyorsabb ütemben jelennek meg az új termékek, szolgáltatások, termelési eljárások és vezetési-szervezési módszerek. A gazdaságfejlesztés területén a versenyképesség és az innováció egymással nagyon szoros kapcsolatban lévő fogalmi rendszert alkot, ugyanis elég nehéz gazdasági versenyképességről beszélni egy adott térségben, az új termékek, új szolgáltatások és technológiák, módszerek rendszeres megjelenése, és a gazdasági életbe történő bevezetése nélkül.
Az innováció területén is egyre meghatározóbb a hálózatosodás folyamatára, amely a kutatás-fejlesztési és innovációs folyamatokon belül új területeket, új vizsgálati irányokat nyitott, kiterjesztve az eddig kvázi statikusnak tekintett innovációs lánc, innovációs kör fogalmait az innovációs spirálokra, valamint az innovációs hálózati rendszerekre. A kutatás-fejlesztési eredményeket a vállalkozások, az egyetemek és kutatóintézetek szoros, hálózati együttműködésével lehet sikeresen alkalmazni.
Jelen összefoglaló munka - a tejesség igénye nélkül - megpróbálja rendszerbe szedni, áttekinteni azokat a folyamatokat, és tényezőket, melyek a kutatás-fejlesztés és innováció mérésével kapcsolatosak. Érintve azokat a módokat, eljárásokat, amelyek ezeknek a folyamatoknak a hálózati gazdaságokban, a versenyképességben játszott szerepét emelik ki, valamint ezeknek a folyamatoknak az Európai Unión belüli regionális politikákkal, a regionalizmussal való összekapcsolódását és összhangját.

 

Personality development
István Kunos

Our earthly existence - since birth - provides a continually changing medium for us. Whether you want it or not, you keep learning something. It also applies to our personality. Those who continually strive to get to know themselves, develop their personalities and learn to keep control of their subjective experiences are able to define the quality of their lives.
Developing our personality is of course beneficial not only for us. Both our immediate and wider environment can benefit from it in our private life as well as at work.
The chapters and the tasks of the book were written in the hope of assisting readers in having a more complete, harmonious and happier life, and thus contributing to achieve our personal, organizational and social goals.
 

Haladó vállalati pénzügyek
Bozsik Sándor - Fellegi Miklós - Fülöp Zsolt - Süveges Gábor - Szemán Judit

A jegyzet a Haladó vállalati pénzügyek tantárgy számára készült, amelyet a Miskolci Egyetem gazdálkodási MSC hallgatói tanulnak nappali és levelező szakon. A tantárgy a BSC-s Vállalati pénzügyek tantárgy keretében megszerzett ismeretekre épít. Most azonban azt vizsgáljuk, hogy kockázatos üzleti környezetben milyen módszertannal lehet feltárni a gazdasági kockázatok nagyságát, hogyan lehet ezek fényében értékelni az egyes beruházásokat és üzletágakat, valamint hogyan lehet csökkenteni a feltárt gazdasági kockázatokat.

A tantárgy keretében a hallgatók megismerik, hogy milyen döntéseket kell hoznia a pénzügyi vezetőnek egy feldolgozóipari vállalatnál a kockázat figyelembevételével. Ismertetésre kerül a kockázat fogalma és jelentősége a vállalati pénzügyi életben, a kockázatfeltárás és kockázatkezelés módszerei a beruházás-gazdaságossági vizsgálatokban. Foglalkozunk a pénzügyi befektetések portfólió-elméletével, az opciós árelméletekkel, az opció belső és időértékével. Majd megszerzett ismereteinket alkalmazzuk a vállalati beruházások világában is. Az opciós árelmélet, illetve a döntési fák módszere segítségével értékelünk olyan jövőbeli üzleti lehetőségeket, mint a beruházások halasztása, egy üzletág bővítése, egy üzletágból való kiszállás lehetősége.

 

Eseménynaptár