Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Akkreditáció
Felhasználónév:

Jelszó:

 

Kutatási területek

 

A kari kutatási koncepció a helyzetelemzés, az intézetek tervei és az egyetem általános stratégiájának alapján a kutatási erőforrások, elsősorban a humán erőforrások erőteljesebb koncentrálását, az egyes kutatási területek, témák jobb összehangolását, a hazai és a nemzetközi kapcsolatok intenzitásának fokozását helyezi előtérbe. Ugyanakkor tudomásul vesszük, és tiszteletben tartjuk, hogy a kutatás olyan egyéni és/vagy csoportos intellektuális tevékenység, ahol az önálló kezdeményezés, a gondolkodás szabadsága és a szellemi javakhoz kapcsolódó jogok alapvető értékek, amelyek tiszteletben tartása mindenki számára kívánatos.
A kari kutatások erőssége, hogy az elméleti (alap-) és az alkalmazott közgazdasági kutatások egyaránt megtalálhatók. Jellemző a kutatások szervezeti egységekhez kapcsolódása, ugyanakkor főként a nagy volumenű nemzetközi projektekben való hatékony részvétel érdekében indokolt átlépni a szervezeti egységek „határait”, ezért segítjük egyfajta belső hálózatosodás felerősödését. Ennek megfelelően a tervezett, illetve célszerű kutatási főirányok – amelyek értelemszerűen több kutatási irányra, konkrét témák vizsgálatára terjednek ki – a következők:

  • a modern közgazdasági iskolák jellemző narratíváinak kritikai és összehasonlító elemzése
  • a világgazdaság fejlődésének legújabb tendenciái

      - a globalizáció, a regionalizáció és az integráció (különösen az EU) makro-és mikrojelentései

  • a gazdaság és a környezet kölcsönhatásos kapcsolatrendszere
  • a gazdasági elemzések módszertanával, valamint a gazdasági információk megbízhatóságának és felhasználásuk hatékonyságának elemzésével kapcsolatos kutatások

      - a számviteli standardizálás hazai és nemzetközi kérdései, számviteli információs módszerek és rendszerek
      - statisztikai és előrejelzési módszerek és alkalmazásuk a vállalati (üzleti) gyakorlatban

  • a vállalatgazdaságtan, az üzleti vállalkozások általános gazdaságelméleti problémái és egyes funkcionális vállalati tevékenységek, területek és vállalati szituációk vizsgálata

      - a hosszú távú vállalati versenyképesség összetevőinek és feltételeinek vizsgálata
      - vállalati döntéstámogató eszközök és módszerek

  • a vállalkozások és a nonprofit szervezetek újabb szervezeti (szervezési) és irányítási fejlődési irányai

      - vállalati kultúrák és stratégiák, corporate governance
      - minőség és kiválóság, mint a versenyképesség tényezői
      - a szolgáltatás menedzsment sajátosságai a profitorientált és a nonprofit szervezetekben
      - a vállalati versenyképesség környezeti összefüggései

  • a humán erőforrások megnövekedett szerepe, a humán erőforrások gazdaságtana és menedzsmentje
  • a marketing elméletének egyes új problémái és a marketing-alkalmazások sajátos területei
     
Eseménynaptár